Koulukuraattori - Sotkamon kunta

Koulukuraattori - Sotkamon kunta

Sotkamon kunnan sivistyspalveluissa julistetaan haettavaksi perusopetuksen koulukuraattorin tehtävä 1.8.2019 alkaen toistaiseksi. Toimipaikkana on Tenetin yläkoulu, mutta vastuualueeseen kuuluvat kaikki esi- ja perusopetuksen toimipisteet Sotkamossa. Oppilasmäärä on noin 1100. Kuraattorin tehtävänä on oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1287/2013 mukainen oppilas- ja opiskelijahuolto ja hän toimii osana koulujen oppilashuoltoa. Työaika 38,75 h/vk (100 %)

Kuraattorina voi toimia henkilö, joka on suorittanut vähintään sosiaalialalle soveltuvan ammattikorkeakoulu-tutkinnon tai henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto ja sosiaalialan aineopinnot suoritettuna tai vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai sitä vastaavasta sosiaalialan tehtävästä.

Koulukuraattorin työ on monipuolista, haasteellista ja antoisaa. Tehtävässä menestyminen edellyttää kykyä sekä itsenäiseen työskentelyyn että moniammatilliseen yhteistyöhön. Työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja oma-aloitteista työskentelyotetta. Arvostamme aiempaa kokemusta koulukuraattorin työstä ja/tai kokemusta lasten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä. Eduksi luetaan kokemus verkostotyöstä ja ryhmien vetämisestä. Oman auton käyttömahdollisuus on työssä välttämätöntä.

Hakemukseen tulee liittää todistukset kelpoisuudesta ja ansioluettelo. Mahdolliseen haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset sekä oikeaksi todistetut kopiot em. todistuksista, jotka jätetään haastattelijalle. Tehtävään valitun on esitettävä ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on neljä (4) kuukautta.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollinen, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Sotkamon kunta / Sivistyksen toimiala, Markkinatie 1, 88600 Sotkamo. Huomioithan, että paperisen hakemuksen tulee olla perillä perjantaihin 31.5.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.sotkamo.fi

Kasvatusjohtaja Ville Manninen,
ville.manninen@sotkamo.fi, puh. 044 750 2298

Sotkamon kunta, Sivistyspalvelut
Osoite: Markkinatie 1, 88600 Sotkamo

Sotkamo on monipuolisuudellaan kuntien kärjessä. Monipuolisuus perustuu hyviin palveluihin, vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, elinkeinoelämän kehittämiseen ja kunnan kehittämisaktiivisuuteen. Sotkamon kunta on vuosien mittaan saanut yrittäjämyönteisimmän, imagoltaan parhaan, luovimman kunnan ja monet muut tunnustukset. Sotkamossa bisneksen tekemisen vireys ja luonnon-läheisyys viihtyvät vierekkäin. Sotkamon kunta on savuton työpaikka. Ota yhteyttä ja tutustu sotkamolaiseen tapaan toimia!

Tutustu työnantajaan