Koulukuraattori - Liedon kunta

Liedon kunnan sivistyspalveluissa on haettavana koulukuraattorin vakituinen työsuhde.
Työhön sisältyy perusopetuksen (0-9 lk) ja toisen asteen koulukuraattorin tehtäviä.

Kuraattorin kelpoisuusvaatimuksena on vähintään sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6§:n mukainen kelpoisuus. Siirtymäsäännöksen tutkintovaatimukset otetaan huomioon. Eduksi katsotaan yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu sosiaalityön pääaineopinnot. Lisäksi eduksi luetaan koulumaailman tuntemus sekä kokemus yhteistyöstä sosiaali- ja nuorisotoimen / perhekeskuksen kanssa. Oppilashuollon käytössä on Aura-ohjelma ja koulutoimen käytössä ns. Primus-ohjelmistoperhe.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.

Valitun on, ennen valinnan vahvistamista, toimitettava nähtäväksi lain 504/2002 mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan 30 vuorokauden kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Noudatamme valinnassa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Haastatteluun kutsuttujen tulee esittää kelpoisuuden osoittavat todistuksensa haastattelutilaisuudessa. Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Liedossa 10.6.2020

Toimialajohtaja, sivistyspalvelut

Lisätietoja

http://www.lieto.fi

Tutustu työnantajaan

Toimialajohtaja Laila Mäkelä puh. 050-414 6227

Liedon kunta, Sivistyspalvelut, Hallinto- ja talouspalvelut
Osoite: Kirkkotie 13, 21420 Lieto

Lieto on n. 20 000 asukkaan kasvava, yritteliäs, viihtyisä ja luonnonläheinen kunta Varsinais-Suomessa. Liedon kunta on työnantaja, joka tuottaa kuntalaisille ammatillisesti korkeatasoisia ja ihmisläheisiä palveluita. Meillä työskentelee n. 1300 eri alojen ammattilaista. Tavoitteena on, että meillä kaikilla on hyvät edellytykset tehdä työtä ja viihtyä työssämme. Kaikilla Liedon kunnan työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä työssään ja käyttää osaamistaan tehtävissään.