test
Koulukuraattori - Ranuan kunta

Ranuan kunnan sivistystoimessa on haettavana koulukuraattorin virka 15.2.2022 alkaen ehdolla, että kunnanhallitus myöntää kokouksessaan 24.1.2022 täyttöluvan virkaan.

Kuraattori on koulun sosiaalialan asiantuntija, joka tukee tarvittaessa opiskelijan hyvinvointia, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita. Kuraattorin tehtävänä on järjestää opiskelijalle riittävä tuki ja ohjaus sekä muut tarpeellisen toimet opiskelun sekä opiskelijan henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen tueksi liittyen sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseen. Tarvittaessa kuraattori ohjaa opiskelijan muiden opiskelijahuollon palveluiden piiriin.

Kuraattorin tehtäväalueeseen kuuluvat Kirkonkylän koulu (vuosiluokat 1 - 5), Kuhan koulu (vuosiluokat 1 - 6), Ranuan yläaste (vuosiluokat 6 - 9) sekä Ranuan lukio. Kuraattori vastaa Ranuan kunnassa asuvien oppivelvollisuuden seurannasta ja valvonnasta sekä toimii Valpas-kunta-valvojana (laajennettu oppivelvollisuus).

Kuraattorina on kelpoinen toimimaan sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:ssä tai 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö. Lisäksi kelpoinen on henkilö, jolla on tehtävään soveltuva sosiaali- tai kasvatusalalle taikka käyttäytymistieteisiin suuntautunut korkeakoulututkinto. Koulutukseen tulee sisältyä tai sen lisäksi tulee olla suoritettuna 60 opintopisteen laajuiset korkeakouluopinnot, joiden tulee muodostua sosiaalityön yliopisto-opinnoista tai mainitun lain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuun korkeakoulututkintoon kuuluvista opinnoista

Palkka- ja palvelussuhdeasiat määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee toimittaa ensisijaisesti Kuntarekryn kautta tiistaihin 1.2.2022 klo 10.00 mennessä. Haastattelut pidetään 3-4.2.2022.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Juha Siitonen (Sivistystoimenjohtaja), 040-5445150, juha.siitonen@ranua.fi
Susanna Tervamäki (Rehtori, yläkoulu), 0400-695902, susanna.tervamaki@edu.ranua.fi
Samuli Ahonen (Rehtori, alakoulu), 040-7176597, samuli.ahonen@edu.ranua.fi
Jari Romppainen (Kuhan koulun johtaja), 040-8670287, jari.romppainen@edu.ranua.fi

Lisätietoja

Ranuan kunta

Ranua on noin 3 700 asukkaan rohkeasti ja kestävästi kehittyvä kunta Etelä-Lapissa. Luonto ja rauhallinen asuinympäristö tarjoavat hyvät edellytykset asukkaiden viihtymiselle. Kunnan palveluksessa on noin 300 viran- ja toimenhaltijaa. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen on erittäin tärkeää. Kunnassa sijaitsee arktinen eläinpuisto, Ranua Zoo. Kunta tunnetaan myös hillapitäjänä.


Osoite: Aapiskuja 6, 97700 Ranua

Sinulle suositellut työpaikat