Skip to main content
test
Koulukuraattori - Haapaveden kaupunki

Haapaveden kaupungin sivistyspalvelut hakee koulukuraattorin viransijaista 1.8.-13.12.2022 ajalle.


Kuraattori toimii osana oppilas- ja opiskelijahuoltoa ja hänen työalueeseensa kuuluvat esi- ja perusopetuksen oppilaat Haapaveden kaupungin koululaitoksessa. Työnkuva on laaja-alainen, vaihteleva ja haastava. Tehtävän hoitaminen edellyttää oma-aloitteisuutta, halua työn kehittämiseen, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Työ sisältää yksilöllisen oppilashuollon lisäksi lain edellyttämää yhteisöllistä ja ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä. Työssä tarvitaan omaa autoa, sillä kuraattori toimii useammalla koululla ja toimintakenttään kuuluvat myös kyläkoulut. Keskeisiä työtehtäviä ovat koulun sosiaalityöhön perustuva neuvonta- ja konsultaatiotyö sekä yhteistyö opettajien, oppilaiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Haapaveden kaupungissa toimii useampia kuraattoreita, joten kollegiaalista tukea on saatavissa. Kuraattorina voi toimia vähintään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, taikka henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto, ja suoritettuna sosiaalialan aineopinnot tai vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai sitä vastaavasta sosiaalialan tehtävästä.

Työkokemus koulukuraattorina tai sosiaalityön alueen tehtävissä katsotaan eduksi. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset pyydämme ottamaan mukaan mahdolliseen haastatteluun. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen ote rikosrekisteristä koulutoimistossa viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset paperihakemukset toimitetaan osoitteella: Koulutoimisto, Haapaveden kaupunki, Tähtelänkuja 1, 86600 HAAPAVESI. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus. Alkuperäiset kelpoisuus- ja työtodistukset pyydämme ottamaan mukaan mahdolliseen haastatteluun.

Tiedustelut: sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi 044-7591 290, erkki.seitajarvi@haapavesi.fi.

Lisätietoja

http://www.haapavesi.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Erkki Seitajärvi 044-7591 290
erkki.seitajarvi(at)haapavesi.fi

Lisätietoja

Haapaveden kaupunki, Sivistys

Haapavesi on n.7000 asukkaan kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla


Osoite: Kytökyläntie 49, Haapavesi, 86600 Haapavesi

Sinulle suositellut työpaikat