Skip to main content
test
Koulukuraattori - Paimion kaupunki

Vahvaan oppilashuoltotiimiimme haetaan yhtä uutta yhteistyökykyistä ja oppilashuollon kehittämisestä kiinnostunutta koulukuraattoria toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tule osaksi innostunutta ja kehittämismyönteistä organisaatiotamme, jossa on positiivinen vire ja hyvä tekemisen meininki!

Tarjoamme Sinulle:
- remontoidut, tyylikkäät ja viihtyisät työtilat sekä asianmukaiset työvälineet
- suositusten mukaisen ja peräti sen alle olevan oppilasmäärän
- koulutusmyönteisen organisaation
- hyvän perehdytyksen
- säännöllisen työnohjauksen
- kannustavan ja kehittämisorientoituneen työyhteisön
- säännölliset tiimin kehittämispäivät ja tyhy -toiminnan
- osittaisen etätyömahdollisuuden
- henkilöstöetuna kuntosalin maksuttoman käytön

Työkenttääsi kuuluu esi- ja perusopetuksen yksiköitä. Haluamme painottaa erityisesti yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja ennaltaehkäisevää työtä lasten ja nuorten parissa. Vastuualueesi oppilasmäärä on jopa alle valtakunnallisten suositusten ja näin ollen pystyt tekemään työtäsi aidosti ennaltaehkäisevällä otteella, suunnitelmallisesti ja työssäsi hyvin jaksaen. Työtehtäviin sisältyy työskentelyä useammassa kuin yhdessä yksikössä, joten ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön on käytännössä välttämätön. Toivomme, että voisit aloittaa tehtävässä mahdollisimman pian alkusyksystä 2022. Koulukuraattorina kuulut oppilashuollon kuraattori- ja psykologitiimiin, johon kuuluu tällä hetkellä yhdeksän henkilöä.

Tehtävänäsi koulukuraattorina on tarjota oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia yhteisöllisiä ja yksilöllisiä oppilashuollon palveluja. Toivomme Sinulta koulumaailman sekä sosiaalipalveluiden tuntemusta, kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä sekä kiinnostusta ja innostuneisuutta luokka- sekä ryhmämuotoiseen työskentelyyn.

Työssä viihtymisen ja onnistumisen edellytyksenä ovat hyvät vuorovaikutus-, neuvottelu- ja tiimitaidot, kehittävä ja ratkaisukeskeinen työote sekä valmius itsenäiseen työskentelyyn. Osana työnkuvaa tuot asiantuntijuuttasi erilaisiin tiimeihin ja verkostoihin sekä oppilashuollon kehittämiseen. Tavoitteena meillä Paimiossa on erityisesti yhteisöllisen oppilashuollon sekä hallintokunnat ylittävän moniammatillisen yhteistyön kehittäminen.

Kuraattorin kelpoisuusvaatimuksena on vähintään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, taikka henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto ja suoritettuna sosiaalialan aineopinnot tai kahden vuoden työkokemus kuraattorin- tai sitä vastaavasta sosiaalialan tehtävästä. Työtehtävä on SOTE-sopimuksen piirissä ja koulukuraattorit siirtyvät vuodenvaihteessa 2022-23 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palvelukseen.

Tehtävään valitun henkilön on 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ehdolla, että valintapäätös raukeaa, sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Hakuaika on nopea - hakemukset tehtävään 10.8.2022 klo 23:59 mennessä. Toivomme ensisijaisesti hakemuksia kuntarekry.fi -palvelun kautta. Arvostamme myös sitä, jos hakija tekee itsestään noin 2-3 minuutin esittelyvideon ja ilmoittaa omassa hakemuksessaan linkin ko. videoon.

Tarvittaessa hakemuksen ja CV:n voi toimittaa osoitteella: Paimion kaupunki, sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen, PL 50, 21531 Paimio. Kirjaa kuoreen: koulukuraattori. Hakemuksia ei palauteta eikä muita liitteitä huomioida.

Lisätietoja

http://www.paimio.fi/opetus-ja-kasvatus/perusopetus/oppimisen-ja-koulunkaynnin-tuki/esi-ja-perusopetuksen-oppilashuolto/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

johtava koulukuraattori Marianne Ylinen, p. 02 474 5473

Lisätietoja

Paimion kaupunki, Sivistyspalvelut, Opetuspalvelut

Paimio on yli 11 000 asukkaan kasvava maaseutumainen kaupunki hyvien liikenneyhteyksien varrella Turun ja Salon puolivälissä. Kaupunkimme palveluksessa olevat n. 500 eri alojen ammattilaista tekevät työtään laadukkaiden ja hyvien palvelujen tarjoamiseksi asukkaillemme. Paimion kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Vistantie 18, 21530 Paimio

Sinulle suositellut työpaikat