Skip to main content
test
Koulukuraattori - Muuramen kunta

Muurame on elinvoimainen, reilun kymmenen tuhannen asukkaan kasvukunta, joka katsoo ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen.

Nyt haemme joukkoomme KOULUKURATTORIA määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 9.1.2023- 8.2.2024. Virka siirtyy 1.1.2023 Keski-Suomen Hyvinvointialueelle.

Koulukuraattori on koulussa työskentelevä sosiaalityön asiantuntija. Koulukuraattorin tehtäviin kuuluvat muun muassa yksilö-, perhe-, ryhmä-, luokka - tai verkostotapaamiset oppilaan sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseksi, opetushenkilöstön kanssa tehtävä yhteistyö ja konsultointi sekä yhteisöllinen oppilashuolto.

Tällä hetkellä oppilashuollon palveluissa Muuramessa työskentelee kolme psykologia, kaksi koulukuraattoria, kolme koulu- ja opiskeluterveydenhoitajaa ja koululääkäri. Koulukuraattori työskentelee ylä- ja alakoulussa sekä esikoulussa.

Koulukuraattorin viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1287/2013 § 7 mukainen pätevyys. Ensisijaisesti haetaan vastaavan kuraattorin kelpoisuusehdon täyttävää henkilöä, mutta sijaisuuteen on mahdollisuus palkata myös kuraattorin kelpoisuuden täyttävä henkilö.

Työkokemus koulun oppilashuoltotyöstä sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin sisältyvistä palveluista katsotaan eduksi. Koulukuraattorin työtehtävien hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja ja kykyä työskennellä sekä moniammatillisissa työryhmissä että itsenäisesti. Oman auton käyttömahdollisuus on suotava.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti. Virassa noudatetaan enintään 6 kk koeaikaa.
Tehtävään valitun tulee esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kuukautta vanhempi.

Tehtävään liittyvät puhelintiedustelut sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Päivi Nevalainen ti 29.11. klo 12.30-13.30 ja ke 7.12. klo 12-13 p. 050-412 1310 ja vastaava koulukuraattori Hanna Liikanen ke 7.12.2022 klo 12-13 p. 040-8659 600 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@muurame.fi.


Hakemus ja CV tulee tehdä 9.12.2022 klo 12 mennessä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi (482117). Haastattelut ovat 12.12 ja 13.12.122022. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tervetuloa työkaveriksemme Muurameen!

Lisätietoja

www.muurame.fi, www.hyvaks.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tehtävään liittyvät puhelintiedustelut sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Päivi Nevalainen ti 29.11. klo 12.30-13.30 ja ke 7.12. klo 12-13 p. 050-412 1310 ja vastaava koulukuraattori Hanna Liikanen ke 7.12.2022 klo 12-13 p. 040-8659 600 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@muurame.fi.

Lisätietoja

Muuramen kunta, Muuramen Hyvinvointi-liikelaitos, Muut sosiaalipalvelut

Muurame on nuorekas, viihtyisä ja elinvoimainen, reilun kymmenen tuhannen asukkaan kasvukunta. Se tunnetaan aktiivisesta elinkeinopolitiikasta ja yrittäjyyden tukemisesta. Muun muassa Suomen pientalomyönteisimpänä ja Keski-Suomen yritysmyönteisimpänä kuntana palkittu Muurame satsaa voimakkaasti lapsiperheisiin.


Osoite: 40950 Muurame

Sinulle suositellut työpaikat