Koulukuraattorin määräaikainen toimi - Eurajoen kunta

Koulukuraattorin määräaikainen toimi - Eurajoen kunta

Eurajoen kunnassa on haettavana koulukuraattorin määräaikainen toimi 1.8.2019 - 31.7.2020 väliseksi ajaksi. Hakijoilta edellytetään perehtyneisyyttä digitaalisten työvälineiden ja ohjelmien käyttöön, perehtyneisyyttä uuden ops:n mukaiseen oppimiskäsitykseen sekä valmiutta toimia erilaisissa oppimisympäristöissä. Arvostamme hyviä työyhteisötaitoja sekä oma-aloitteisuutta. Sinulla on kokemusta myös perusturvan ja sosiaalialan perhetyöstä.

Lisätietoja

http://www.eurajoki.fi

Vesa-Pekka Leino, sivistysjohtaja e-mail: vesa-pekka.leino@eurajoki.fi, 044 312 4901

Eurajoen kunta, sivistys; perusopetus
Osoite: Eurajoki

Eurajoki on n. 9300 asukkaan merenrantakunta Satakunnassa. OL 3
rakentamisen myötä Eurajoesta on tullut asukaslukuun suhteutettuna
Suomen kansainvälisin kunta.
Eurajoen kunnan sivistystoimen arvoina ovat hyvinvoinnin edistäminen,kuntalaisten aktivointi ja vanhemmuuden tukeminen. Päämääränämme on tehdä
Eurajoesta seutukunnan paras paikka asua ja elää.
Hyvä ja vastuullinen henkilöstöpolitiikka on kunnalle keskeinen
menestystekijä.
Eurajoen kunta on savuton työyhteisö.

Tutustu työnantajaan