KOULUKURAATTORIN SIJAISUUS - Oriveden kaupunki

KOULUKURAATTORIN SIJAISUUS - Oriveden kaupunki

Oriveden kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluissa on haettavana

KOULUKURAATTORIN SIJAISUUS ajaksi 1.8. - 21.12.2019.

Koulukuraattori vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa tarkoitetun kuraattoritoiminnan toteuttamisesta, kehittämisestä ja arvioinnista Oriveden kaupungin kouluilla (luokat 0-6 ). Työhön kuuluu mm. yksilö- ja ryhmäohjausta ja moniammatillista yhteistyötä

Kelpoisuusvaatimus on asetuksen (29.12.2016/1501) mukainen, eli tehtävään soveltuu sosiaalityöntekijän tai sosionomin koulutus tai vähintään sosiaalialalle soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, taikka henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto, ja suoritettuna sosiaalialan aineopinnot tai vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai sitä vastaavasta sosiaalialan tehtävästä

Parhaat mahdollisuudet tehtävän menestykselliseen hoitamiseen antaa kokemus kouluympäristössä tehdystä kuraattorityöstä. Työtehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä. Lisäksi odotamme hyviä yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja kykyä sopeutua nopeasti vaihtuviin tilanteisiin.

Sijaisuutta täytettäessä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa. Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Palkkaus on KVTES:n ja kunnan palkkausjärjestelmän mukainen.

Sijaisuuteen valittavan on toimitettava työnantajalle rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (14.6.2002/504) ennen työsuhteen alkua.

Hakemukset tulee jättää 28.7.2019 mennessä kuntarekry.fi kautta. Haastattelut pidetään 31.7.2019.

Lisätietoja

http://www.orivesi.fi

Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila p. 050-406 0383, mia.mattila@orivesi.fi

Kasvatus ja opetuspalvelut
Osoite: Ammattikouluntie 3, 35100 Orivesi as

Orivesi on noin 9 300 asukkaan vireä ja viihtyisä kaupunki Tampereen seudulla. Orivedellä on hyvät palvelut, monipuoliset mahdollisuudet aktiiviseen vapaa-ajan harrastustoimintaan sekä hyvin toimivat liikenneyhteydet.
Orivesi on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan