Koulukuraattorin sijaisuus 7.1.2020 - 4.1.2021 - Tyrnävän kunta

Koulukuraattorin sijaisuus 7.1.2020 - 4.1.2021 - Tyrnävän kunta

Meillä on haettavana

Koulukuraattorin sijaisuus ajalle 7.1.2020 - 4.1.2021.

Koulukuraattori tukee ja ohjaa oppilaita koulunkäynnin eri ongelmatilanteissa, edistää kouluyhteisön hyvinvointia sekä tekee yhteistyötä oppilaiden perheiden kanssa. Kuraattori tukee oppilaiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia, toimii vahvassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa sekä toteuttaa ja kehittää moniammatillistaa verkostotyötä tavoitteena syrjäytymisen ehkäisy. Työn piiriin kuuluu Tyrnävällä useampia alaluokkien kouluja.

Arvostamme myönteistä ja vastuullista työotetta, aloitteellisuutta, joustavuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja valmiuksia tiimityöhön.

Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain
(817/2015) 8§ tarkoitetun korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, taikka henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto ja suoritettuna sosiaalialan aineopinnot tai vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai sitä vastavan sosiaalialan tehtävästä.

Lisäksi valitun tulee esittää ennen työsuhteen alkua lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävän täytössä sovelletaan tarvittaessa 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemus toimitetaan Kuntarekryn kautta tai toimittamalla osoitteeseen Tyrnävän kunta, Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä. Kuoreen merkintä haettavasta virasta/tehtävästä.

Lisätietoja

http://www.tyrnava.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa Kirkkomännikön koulun rehtori Tarja Hietikko 044 4971238 puhelimella 13.11.2019 klo 9-12, muina aikoina sähköpostilla

Kirkkomännikön koulu
Osoite: Ketolantie 10, 91800 Tyrnävä

Laatumukuloita pelloilta ja pirteistä.

Oulun seudulla sijaitseva Tyrnävä on rohkea, kasvava ja kehittyvä noin 7 000 asukkaan maaseutukunta. Ikärakenteeltaan poikkeuksellisen nuoren kuntamme osalta on tärkeää, että voimme jatkossakin rakentaa omaleimaista, mielenkiintoista ja houkuttelevaa ympäristöä.

Tule mukaan reippaaseen ja ennakkoluulottomaan joukkoomme!