test

Koulukuraattorit (2), esi- ja perusaste

Hakuaika päättyy  6.2.2023 23:59

Etelä-Karjalan hyvinvointialue hakee kahta (2) koulukuraattoria, jotka sijoittuvat Lappeenrantaan ja osin läntiselle alueelle. Molemmat tehtävät ovat opiskeluhuollon palveluissa määräaikaisia ajalle 1.2.2023 - 31.7.2023. Tehtävillä tasapainotetaan yhteisöllisen työn monialaista toteutumista kouluyhteisöissä.

Tehtävät täytetään heti sopivien työntekijöiden löydyttyä.

Perusasteella koulukuraattoreiden toimintayksikkö muodostaa 21 kuraattorin ammatillisen ryhmän, jossa osa työskentelee esi- ja perusopetuksen sekä osa toisen asteen oppilaitoksissa oppilaiden ja opiskelijoiden parissa.

Kuraattorin työn tavoitteena on tukea oppilaan ja opiskelijan opiskelua, terveyttä ja hyvinvointia sekä lisätä osallisuutta ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Kuraattori toteuttaa yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä yhdessä muiden opiskeluhuollon työntekijöiden, opetuksen järjestäjän, oppilaiden, opiskelijoiden, huoltajien ja muun verkoston kanssa. Kuraattorin työnkuvassa keskeistä on moniammatillinen tiimi- ja verkostotyö sekä yhteisöllinen, osallisuutta edistävä ja ennaltaehkäisevä sekä konsultatiivinen työote. Tehtävässä korostuu kyky organisoida omaa toimintaa vaihtelevien olosuhteiden mukaan.

Arvostamme hyviä yhteisö-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä verkostotoimintaan. Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Koulukuraattorin kelpoisuusvaatimuksena on oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 7 §:n mukainen kelpoisuus. Eduksi katsomme sosiaalityöntekijän tai sosionomin tutkinnon.

Palkka määräytyy SOTE-sopimuksen ja paikallisen sopimuksen mukaan. Koeaika tehtävissä on 3 kk. Valitun on ennen työsuhteen alkamista toimitettava voimassa oleva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rekisteriote.

Toimintayksikön esimies, Heidi Pietinen, koulukuraattoripalvelut,
p. 040 778 0602, heidi.pietinen@ekhva.fi
Yhteydenotot pyydetään ensisijaisesti sähköpostin välityksellä.

Organisaation työpaikat

Työnantaja

Etelä-Karjalan hyvinvointialue koostuu yli 100 toimipisteestä, joista muodostamme yhdessä yhden ison elämän iloisen joukkueemme. Ammattitaitoinen joukkomme ei pysähdy paikoilleen, vaan uudistumme, kehitämme ja etsimme jatkuvasti rohkeita ratkaisuja hyvinvoinnin edistämiseksi. Etelä-Karjalan hyvinvointialue on maakunnan suurin työnantaja, ja tavoitteenamme on olla rohkeita edelläkävijöitä ja yksi Suomen tehokkaimmista hyvinvointialueista. Yli 5000 työntekijän organisaationa tarjoamme monipuolisia uramahdollisuuksia ammattilaisillemme. Henkilöstöön - eli juuri sinuun - panostaminen on yksi strategiakärjistämme! Tutustu työnantajaan