Koulunkäynnin ohjaaja (vakanssi nro 629) - Pöytyän kunta

Pöytyän kunnassa on täytettävänä toistaiseksi palkattu koulunkäynninohjaajan tehtävä (38,25h/vko, vakanssi nro 629) 19.10.2020 alkaen. Alkuvaiheen ensisijainen sijoituspaikka on Elisenvaaran yhtenäiskoulun Kyrön yksikössä.

Tehtäviin kuuluvat koulunkäynninohjaajan moninaiset työt niin koulupäivän aikana kuin myös aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaamisen parissa. Tehtäviin kuuluvat erityisesti erityisopetuksen toiminta-alueittain annettavan opetuksen pienryhmän ohjaajana toimiminen sekä tarvittaessa oppilaan henkilökohtaisena ohjaajana toimiminen. Työpaikka on pääasiassa Kyrön yksikön pienluokassa, mutta voi tarpeen niin vaatiessa olla myös muualla ja esim. läheisessä Elisenvaaran yksikössä.
Arvostamme hyvää tehtäväalueen sisällöllistä tuntemusta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kehittämismyönteistä työskentelyotetta.

Kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 9a §:n mukaiset. Lisäksi hakijalle luetaan eduksi kehitysvamma-alan ammattitutkinto tai vastaava koulutus ja/tai kokemus.

Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa sekä KVTES:n mukaisia ehtoja. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvityksestä (504/2002) mukainen hyväksyttävä todistus kuukauden kuluessa valinnan tiedoksisaamisesta. Valinta on em. hyväksyttävien todistusten toimittamiseen asti ehdollinen. Mainitusta aloittamisajankohdasta (19.10.2020) voidaan sopia erikseen.

Hakemukset koulunkäynninohjaajan tehtävään jätetään torstaihin 1.10.2020 klo 12.00 mennessä KuntaRekryn sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa http://www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo. Jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista sekä palvelutodistuksista toimitetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä, jolloin samalla esitetään alkuperäiset palvelu- ja opiskelutodistukset. Tarvittaessa hakemuksen liitteineen voi lähettää rehtorille osoitettuna osoitteeseen: Elisenvaaran yhtenäiskoulu, rehtori Mika Virtanen, Kyröntie 16, 21800 Kyrö. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.poytya.fi

Tutustu työnantajaan

Mahdolliset tiedustelut avoimeen työpaikkaan liittyen voi osoittaa rehtori Mika Virtaselle, p. 044 0868 121.

Pöytyän kunta
Osoite: Pätkätie 15, 21800 Kyrö

Pöytyä on yli 8500 asukkaan moderni maaseutumainen kunta Varsinais-Suomessa, runsaan 30 minuutin ajoetäisyydellä Turusta. Kunnan palveluksessa on lähes 500 henkilöä, joista valtaosa työskentelee perusturva- ja sivistystoimialoilla kunnan kolmessa päätaajamassa Kyrössä, Riihikoskella ja Yläneellä.

Pöytyän kunnan työpaikat ovat savuttomia.