Koulunkäynninohjaaja - Tyrnävän kunta

Koulunkäynninohjaaja - Tyrnävän kunta

Tyrnävän kunta hakee

KOULUNKÄYNNINOHJAAJAA

ajalle 24.9.2019-30.5.2020.
Sijoituspaikkana on Kuulammen koulu. Kuulammen koulu on n. 430 oppilaan koulu vuosiluokille 7-9.

Koulunkäynnin ohjaajan työaika on 30 tuntia viikossa.

Koulunkäynninohjaajan työhön kuuluu toimiminen kahden erityisen tuen oppilaan henkilökohtaisena ohjaajana.

Kelpoisuusehtona on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon (aikaisemmin koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto) tai vastaavan ammattitutkinnon suorittaminen (esim. lastenhoitaja, lähihoitaja).
Tehtävässä edellytetään erinomaisia yhteistyötaitoja. Arvostamme työkokemusta yläkoulussa toimimisesta, erityisesti erityisoppilaiden kanssa. Hakijalle katsotaan eduksi ohjaajakokemus oppilaista, joilla on tunne-elämän häiriötä ja sopeutumisongelmia.

Palkkaus KVTES:n mukaan. Tehtävään valitun on palvelukseen tullessaan esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Työsuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.tyrnava.fi

Tutustu työnantajaan

Tiedustelut rehtori Jaakko Niskanen, sp jaakko.niskanen@tyrnava.fi, tai apulaisrehtori Ullamaija Niskanen, sp ullamaija.niskanen@tyrnava.fi

Tyrnävän kunta
Osoite: Tupostie 4, 91800 Tyrnävä

Laatumukuloita pelloilta ja pirteistä.

Oulun seudulla sijaitseva Tyrnävä on rohkea, kasvava ja kehittyvä noin 7 000 asukkaan maaseutukunta. Ikärakenteeltaan poikkeuksellisen nuoren kuntamme osalta on tärkeää, että voimme jatkossakin rakentaa omaleimaista, mielenkiintoista ja houkuttelevaa ympäristöä.

Tule mukaan reippaaseen ja ennakkoluulottomaan joukkoomme!