Koulunkäynninohjaaja - Nokian kaupunki

Koulunkäynninohjaaja - Nokian kaupunki

Nokian kaupungin sivistyspalveluissa Myllyhaan, Alhoniityn ja Linnavuoren kouluissa julistetaan yhteisesti haettavaksi ohjaajan määräaikainen toimi ajalle 7.1.2020-29.5.2020. Tehtävä toteutetaan hankerahoituksella ja sitä jatketaan mahdollisesti syyslukukaudella 2020.

Etsimme työntekijää vahvaa tukea saavien 1.-5.-luokkalaisten lasten tueksi. Toimenkuva tarkentuu lasten tarpeiden myötä, mutta tarkoituksena on tehdä perinteistä koulunkäynnin ohjaajan tehtävää eri tavalla kuin yleensä. Koulussa on lapsia, joiden koulunkäynti ei suju ja heillä on psyykkisiä pulmia ja käytöksen haasteita. Ohjaaja lähtee yhdessä koulun, oppilashuollon ja kotien kanssa toteuttamaan yksilöllisiä tukemisen tapoja, joita kyseiset lapset tarvitsevat. Ohjaaja on yksittäisen lapsen rinnalla kulkija, pienten projektien tai kerhohetkien vetäjä, kuuntelija ja motivoija. Perheen luvalla hän voi jalkautua joskus myös kotiin osaksi lapsen aamua tai iltapäivää.
Tehtävässä vaaditaan oma-aloitteisuutta, määrätietoisuutta, joustavuutta ja luovuutta. Tieto ja kokemus psyykkisesti oirehtivien lasten tukemisesta on tärkeää. Etsimme työntekijää, joka on valmis yhdistämään työssään koulunkäynnin ohjaajan ja perhetyöntekijän rooleja. Tämän määräaikaisen tehtävän kautta toivotaan löytyvän uusia matalan kynnyksen toimintamalleja ja tukemisen tapoja, joita haluttaisiin myöhemmin vakiinnuttaa opetuspalveluihin.

Koulutustausta voi olla koulunkäynninohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosionomi, nuorisotyöntekijä tai muu alalle soveltuva koulutus. Koulutuspohjaa olennaisempaa on henkilön arvioitu soveltuvuus tehtävään. Oma auto on välttämätön koululta toiselle siirtymisen vuoksi.

Työaika on 30h/vko. Päivittäinen työaika joustaa lapsen tarpeen mukaan aamu- tai iltapäiväpainotteisesti.

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävän täytössä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat:
Myllyhaan koulun rehtori Kalle Rautama 040 779 9036, kalle.rautama@nokiankaupunki.fi
Alhoniityn koulun rehtori Terhi Lehto 050 395 6246, terhi.lehto@nokiankaupunki.fi
Siuro-Linnavuoren koulun rehtori Anu Leppiniemi 040 844 3929, anu.leppiniemi@nokiankaupunki.fi

Nokian kaupunki, Sivistyspalvelut, Opetustoimi, Myllyhaan koulu
Osoite: Lautamiehenkatu 1, 37140 Nokia

Nokia on kasvava, yli 33 000 asukkaan kaupunki Pirkanmaalla, vetovoimaisella Tampereen kaupunkiseudulla. Kaunis luonto, hyvät palvelut ja keskeinen sijainti tarjoavat erinomaiset edellytykset asumiselle. Nokialla toimii yli 1700 yritystä ja kaupungilla on monipuolinen elinkeinorakenne sekä vahva teollisuusperimä. www.nokiankaupunki.fi