Koulunkäynninohjaaja - Nokian kaupunki

Nokian kaupungin sivistyspalveluissa Rajasalmen koulussa julistetaan haettavaksi neljä koulunkäynnin ohjaajan määräaikaista toimea ajalle 10.8.2020-05.06.2021. Koulussa opetetaan kehitysvammaisia pidennetyn oppivelvollisuuden vaativan erityisen tuen oppilaita. Kokemus vaativien erityisoppilaiden ja kehitysvammaisten lasten ohjaamisesta ja vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien tuntemus katsotaan hakijan eduksi. Hyvät tiimityön taidot ovat välttämättömiä ominaisuuksia työssä onnistumiselle.

Työaika on 30,38h/vko. (Koulun oppilastilanteen tarkennuttua ehkä mahdollisuus kokoaikaiseen työhön 38.75h/vko.)

Koulutusvaatimuksena on koulunkäynnin ohjaajan tai lähihoitajan tutkinto tai muu alalle soveltuva koulutus.

Toimeen valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksi saannista. Toimen täytössä noudatetaan 6kk:n

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa Rajasalmen koulun apulaisrehtori Tiina Mäenpää puh.040 1334488. Sähköposti tiina.maenpaa@nokiankaupunki.fi

Nokian kaupunki, Sivistyspalvelut,Opetustoimi, Alhoniityn koulu,Rajasalmen koulu
Osoite: Pitkäniementie 11 talo 72, 33380 Pitkäniemi

Nokia on kasvava yli 33 000 asukkaan kaupunki vetovoimaisella Tampereen kaupunkiseudulla. Kaupungin vahva tahtotila on elinvoiman lisääminen, mm. kaupungin keskustan kehittämisen ja 3kulman yritysalueen rakentumisen myötä. Ovathan monien suomalaisten menestystarinoiden juuret jo täällä.