Koulunkäynninohjaaja - Laitilan kaupunki

Koulunkäynninohjaajan toimi toistaiseksi voimassa olevaa täyttämistä varten 10.8.2020 alkaen.

Työaika on 32 h/vk, palkkaus KVTES:in mukainen. Työsuhteen alussa sijoituspaikka on Varppeen koulu.

Kelpoisuusvaatimus: koulunkäynnin avustajan/ -ohjaajan tutkinto tai muu soveltuva koulutus. Työ sisältää koulunkäynninohjaajan tehtäviä perusopetuksessa. Tehtävissä suoriutuminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta ja valmiuksia oppia uutta. Työ voi sisältää erilaisia oppilaiden tukemiseen tai käytännön avustamiseen, pienryhmäohjaukseen, läksykerhojen järjestämiseen sekä oppilaiden ohjaamiseen liittyviä työtehtäviä. Lukuvuonna 2020-21 valittava ohjaaja toimii 7. vuosiluokan erityisen tuen pienryhmässä luokkaohjaajana.

Hakemukset toimeen tulee tehdä internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Todistuksia ei tarvitse liittää hakemukseen.

Tehtävä täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Valitun on viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä hyväksyttävä rikostaustaote.

Lisätietoja

https://peda.net/laitila/varppeenkoulu

Tutustu työnantajaan

Rehtori Tuomas Kankaanpää
puh. 050 467 1568
tuomas.kankaanpaa@laitila.fi

Laitilan kaupunki, Sivistystoimi, Perusopetus, Varppeen koulu
Osoite: Urheilutie 11, 23800 Laitila

Laitila on viihtyisä kaupunki Varsinais-Suomessa valtatie 8 varrella lähellä Turkua, Uuttakaupunkia ja Raumaa.

Laitilan kaupunki on savuton työpaikka.