Koulunkäynninohjaaja - Nousiaisten kunta

Nousiaisten kuntaan haetaan

määräaikaista koulunkäynninohjaajaa esiopetukseen

ajalle 19.10.2020 - 31.5.2021. Työaika on 20h/vko (klo 8.30-12.30)

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään koulunkäyntiavustajan, koulunkäynninohjaajan tai lähihoitajan ammatillista tutkintoa tai muuta vastaavaa soveltuvaa ammatillista koulutusta. Toivomme kokemusta tai mielenkiintoa erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa toimimisesta. Tukiviittomien hallinta luetaan eduksi. Määräaikaisuus tehtävään johtuu vuosittain vaihtelevasta ja erikseen arvioitavasta tuen tarpeesta.
Tehtävään valittavan on esitettävä itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote nähtäväksi. Valinnassa noudatamme 2 kuukauden koeaikaa.
Toivomme sähköisiä hakemuksia osoitteessa www.kuntarekry.fi. (Työavain 313264) Sähköiseen hakemukseen voi liittää erikseen ansioluettelon, mutta hakijoiden vertailu perustuu ensisijaisesti sähköisessä rekrytointijärjestelmässä annettuihin tietoihin.
Kirjalliset hakemukset voi toimittaa osoitteella: Nousiaisten kunta, Sivistysosasto, Moisiontie 19, 21270 Nousiainen. Mikäli hakemusta ei tehdä sähköisenä, sekä hakemukseen että kuoreen tulee tällöin laittaa merkintä Hakemus, eskariohjaaja. Muussa kuin sähköisessä muodossa olevaan hakemukseen on liitettävä ansioluettelo sekä jäljennökset kelpoisuutta osoittavista opintotodistuksista.

Hakuaika päättyy maanantaina 5.10.2020 klo 12.00.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset työ- ja opintotodistukset haastattelutilaisuudessa. Haastattelut pyritään järjestämään perjantaina 9.10.2020. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Lisätietoa tehtävästä antaa Henrikin yhtenäiskoulun apulaisrehtori Pirjo Rantanen puh. 044 4355 340.

Nousiaisissa 16.9.2020

Henrikin yhtenäiskoulun rehtori

Lisätietoja

http://www.nousiainen.fi

Tutustu työnantajaan

Henrikin yhtenäiskoulun apulaisrehtori Pirjo Rantanen
Puh. 044 4355 340
pirjo.rantanen@edu.nousiainen.fi

Nousiaisten kunta, Sivistysosasto, Perusopetus
Osoite: Moisiontie 16, 21270 Nousiainen

Nousiainen on lähes 5 000 asukkaan kunta Turun seudulla. Nousiainen sijaitsee valtatien 8 varrella vain 15 minuutin ajomatkan päässä Turun keskustasta. Keskeisen sijainnin ja hyvien liikenneyhteyksien lisäksi kuntalaiset arvostavat luonnonläheistä ja väljää asumista. Nousiainen on vanhaa asutusaluetta ja alueella on pitkä historia. Tänä päivänä Nousiainen tarjoaa laadukkaat ja toimivat peruspalvelut kaikenikäisille asukkaille. Arjen sujuvuutta arvostavat erityisesti lapsiperheet; joustava päivähoito, hyvä perusopetus ja laadukas lukio sekä monipuoliset harrastusmahdollisuudet houkuttelevat tänne uusia asukkaita. Kunnan asukkaista selvästi keskimääräistä suurempi osa onkin lapsia ja nuoria. Nousiaisten kunta on savuton työpaikka.