Koulunkäynninohjaaja - Lahden kaupunki

Etsimme innostuneeseen ja ammattitaitoiseen työyhteisöömme lisää oppimisen ja yhteistyön ammattilaisia. Tule KOULUNKÄYNNINOHJAAJAKSI Möysän kouluun ajalle 9.8.2021 - 4.6.2022.

Möysän peruskoulu on noin 390 oppilaan alakoulu kaupungin keskustan tuntumassa kauniin Joutjärven rannalla. Koulussa opiskellaan vuosiluokilla 1-5.

Koulunkäynninohjaajana toimit oppilaan henkilökohtaisena ohjaajana. Eduksesi voidaan katsoa kokemus ohjaajan työstä. Tehtävässä tuet ja ohjaat oppilasta myös etäyhteyksien avulla, joten toivomme sinun hallitsevan digivälineiden käytön. Lisäksi saatat tehtävässäsi ohjata oppilasta hänen kotonaan.

Möysän koulussa arvostamme lisäksi joustavuutta, oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä rohkeutta toimia haasteellisissakin tilanteissa. Koulussamme on toimiva tiimirakenne ja edellytämme, että olet valmis tekemään vastuullisesti yhteistyötä ja toimimaan aktiivisena työyhteisömme jäsenenä.

Koulunkäynnin ohjaajan viikoittainen työaika on 29 tuntia. Koska kyseessä on henkilökohtaisen ohjaajan tehtävä, ohjaajan työyksikkö voi vaihtua kesken lukuvuoden, jos oppilaan opetuksen järjestämisen paikka vaihtuu. Kouluvuoden ajalle asettuvina loma-aikoina työnantajalla ei ole osoittaa työtä. Nämä koulujen loma-ajat ovat palkatonta vapaata.

Odotamme hakijalta vähintään lähihoitajan tutkintoa (erikoistumisala lapset ja nuoret), tmv. sosiaali- ja terveysalan tutkintoa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ja toimitettava hyväksyttävä työterveyshoitajantodistus terveydentilastaan. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus.Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 2.8.2021 klo 9.00. Haastattelut pidetään todennäköisesti 5. - 6.8.2021.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 25 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1000.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut/moysan-koulu/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Kaisa Tukia, kaisa.tukia@lahti.fi

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Möysän peruskoulu

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Hiljankuja 6, 15100 Lahti

Sinulle suositellut työpaikat