koulunkäynninohjaaja - Keuruun kaupunki

Keuruun kaupungin koulutoimessa on haettavana neljä (4) koulunkäynninohjaajan työsuhteista osa-aikaista tointa 9.8.2021 alkaen. Yleinen tehtävänkuvaus: "Oppilaiden avustaminen, tukeminen ja ohjaaminen päivittäisissä toiminnoissa. Oppilaiden fyysinen avustaminen tarvittaessa. Erikseen sovittavat erikoistaitoja vaativat hoito- ja hoivatehtävät. Oppimis- ym. materiaalin valmistaminen, osallistuminen oppilaiden valvontaan sekä muut työn luonteeseen kuuluvat tehtävät." Tehtävistä kolme sijoittuu yleisopetukseen ja yksi erityisopetuksen pienluokille.

Työntekijä on velvollinen suorittamaan myös muuta hänelle soveltuvaa työnantajan osoittamaa työtä. Työtehtävät määritellään tarvittaessa tarkemmin toimenkuvauksella.
Hakijoilta edellytetään koulunkäynninohjaajan, lähihoitajan tai jotain muuta alalle sopivaa ammattitutkintoa. Hakemukseen on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset skannattuina kohtaan Liitetiedosto 1.

Työaika on 91,5% KVTES:n mukaisesta yleistyöajasta, tällä hetkellä 35h/vko. Palkkaus KVTES:n mukainen. Mikäli koulujen loma-aikoina ei voida osoittaa muuta työtä, koulunkäynninohjaajat lomautetaan.
Tehtävän täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun tulee toimittaa ottamisesta päättävälle viranomaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 3 §) ja lääkärintodistus.

Tutustu työnantajaan

rehtori Reijo Seppänen, 040 513 5830, reijo.seppanen@keuruu.fi

Keuruun kaupunki, Sivistyspalvelut, Perusopetus
Osoite: Keuruuntie 18, 42700 Keuruu

Keuruu on hyvä paikka asua ja harrastaa. Vireä järjestötoiminta, kaunis luonto, rikas kulttuuriperinne ja hyvin hoidetut liikuntapaikat tarjoavat erinomaiset puitteet monipuoliselle harrastus- ja vapaa-ajantoiminnalle. Laadukkaat kirjastopalvelut sekä kansalais- ja musiikkiopiston runsas ja monipuolinen koulutus ja –harrastetoiminta takaavat vapaa-aikaan ja itsensä kehittämiseen hyviä vaihtoehtoja. Keuruu tarjoaa upeita mahdollisuuksia elämiseen järven rannalla. Rantatontteja löytyy kaava-alueilta ja kylistä. Keuruulla on aikaa omille ajatuksille ja unelmille.

Keuruun kaupunki - Savuton työpaikka Keuruun kaupunki - Unicef lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat