Koulunkäynninohjaaja - Ranuan kunta

Ranuan kunnan sivistystoimessa on haettavana määräaikainen koulunkäynninohjaajan toimi ajalle 10.8.2021-4.6.2022. Sijoituspaikkana on Ranuan Kirkonkylän koulun pienryhmä sekä yläkoulun 7. vuosiluokka. Tehtävänä henkilökohtaisena ohjaajana toimiminen 7. luokan oppilaalle. Työ on osa-aikatyötä ja viikoittainen työaika on vähintään 30 tuntia.

Toimen kelpoisuusehtona on koulunkäynninohjaajan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan tutkinto tai sosiaali- ja terveysalan perustutkinto.

Toimen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä sekä osallistuvaa työotetta ja joustavuutta. Arvostamme oppilaslähtöistä ja innostavaa otetta ohjaustyöhön sekä kehittävää työyhteisön jäsenyyttä. Ohjaajan toimenkuvaan kuuluu oppilaan ohjaaminen kaikissa oppiaineissa ja niissä tilanteissa,
joissa hän tarvitsee tukea ja ohjausta. Ohjaajan työjärjestys suunnitellaan ohjattavan oppilaan työjärjestyksen pohjalta.

Toimeen valitun on ennen työn aloittamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa
tarkoitettu rikosrekisteriote.
Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.
Hakemukset tulee toimittaa 1.8.2021 klo 23.00 mennessä http://www.kuntarekry.fi -
sivuston kautta. Haastattelut toimeen pidetään 5.-6.8.2021.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kirkonkylän koulun rehtori Samuli Ahonen, 040 7176597
etunimi.sukunimi@edu.ranua.fi

Lisätietoja

Ranuan kunta, Sivistystoimi, Kirkonkylän koulu

Ranuan kunta on Lapin maakunnan eteläosassa sijaitseva pinta-alaltaan laaja, noin 4000 asukkaan osaamista ja ahkeruutta arvostava lapsiystävällinen kunta. Luonto ja rauhallinen asuinympäristö tarjoavat hyvät edellytykset asukkaiden viihtymiselle. Kunnan palveluksessa on noin 300 vakinaista viran- ja toimenhaltijaa. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen on kunnalle erittäin tärkeää. Kunnassa sijaitsee arktinen eläinpuisto, RanuaZoo. Kunta tunnetaan myös hillapitäjänä.


Osoite: Aapiskuja 6G, 97700 Ranua

Sinulle suositellut työpaikat