Koulunkäynninohjaaja - Lahden kaupunki

Etsimme innostuneeseen ja ammattitaitoiseen työyhteisöömme lisää oppimisen ja yhteistyön ammattilaisia. Tule KOULUNKÄYNNINOHJAAJAKSI Möysän kouluun ajalle 2.11.2021 - 4.6.2022. Koulunkäynninohjaajan viikoittainen työaika on 29 tuntia.

Möysän peruskoulu on noin 390 oppilaan alakoulu kaupungin keskustan tuntumassa kauniin Joutjärven rannalla. Koulussa opiskellaan vuosiluokilla 1-5.

Koulunkäynninohjaajana toimit erityisen tuen ryhmässä. Työaikaan voi sisältyä myös työnohjauksellista työskentelyä. Eduksesi voidaan katsoa kokemus ohjaajan työstä ja nepsy-asioiden tuntemus. Tehtävässä tarvitset hyviä vuorovaikutus- ja konfliktinratkaisutaitoja, ja tehtävässä onnistumisen edellytys on toimiva yhteistyö työparin sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Möysän koulussa arvostamme lisäksi joustavuutta, oma-aloitteisuutta, organisointitaitoja sekä rohkeutta toimia haasteellisissakin tilanteissa. Koulussamme on toimiva tiimirakenne ja edellytämme, että olet valmis tekemään vastuullisesti yhteistyötä ja toimimaan aktiivisena työyhteisömme jäsenenä.

Odotamme hakijalta vähintään soveltuvaa keskiasteen tutkintoa (esim. koulunkäyntiavustajan, lähihoitajan erikoistumisala lapset ja nuoret, nuoriso-ohjaajan tai lasten ja nuorten erityisohjaajan koulutus) tai koulunkäynninohjaajan erikoisammattitutkintoa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Tehtävässä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa.

Kouluvuoden ajalle asettuvina loma-aikoina työnantajalla ei ole osoittaa työtä. Nämä koulujen loma-ajat ovat palkatonta vapaata.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 28.10.2021 klo 9.00.

Rekrytointihaastattelut pidetään todennäköisesti ma 1.11.2021.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 25 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1000.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut/moysan-koulu/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Kaisa Tukia puh. 050 398 5082

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Möysän peruskoulu

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Hiljankuja 6, 15100 Lahti
Lahden kaupunki - Vastuullinen työnantaja

Sinulle suositellut työpaikat