Koulunkäynninohjaaja - Lahden kaupunki

Etsimme Villähteen peruskoulun innostuneeseen ja ammattitaitoiseen työyhteisöömme KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN sijaista ajalle 1.11.2021 - 4.6.2022. Työaika on 29 h/vko.

Villähteen koulun laajennusosa valmistui syksyllä 2016. Koulu toimii osittain kahdessa kiinteästi toisissaan olevassa rakennuksessa. Koulussa on 1-6-luokan oppilaita noin 200. Yksitoista luokanopettajaa, englanninopettaja, erityisopettaja ja neljä koulunkäynninohjaajaa tekevät työtä rautaisella ammattitaidolla. Huomioimme arjessa positiivisen pedagogiikan, turvallisuuden, toiminnallisuuden, kestävän kehityksen, osallisuuden ja yhteisopettajuuden.

Odotamme hakijalta vähintään soveltuvaa keskiasteen tutkintoa (esim. koulunkäyntiavustajan, lähihoitajan erikoistumisala lapset ja nuoret, nuoriso-ohjaajan tai lasten ja nuorten erityisohjaajan koulutus) tai koulunkäynninohjaajan erikoisammattitutkintoa.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ja toimitettava hyväksyttävä työterveyshoitajantodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa.

Kouluvuoden ajalle asettuvina loma-aikoina työnantajalla ei ole osoittaa työtä. Nämä koulujen loma-ajat ovat palkatonta vapaata.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 20.10.2021 klo 12.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 25 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1100.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut/villahteen-koulu/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Pirjo Tenhu
pirjo.tenhu@lahti.fi

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Villähteen peruskoulu

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Suomen johtavana ympäristökaupunkina Lahti tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Kankaantie 5, 15540 Villähde
Lahden kaupunki - Vastuullinen työnantaja

Sinulle suositellut työpaikat