Koulunkäynninohjaaja-iltapäivätoiminnan ohjaaja - Utsjoen kunta

Utsjokisuun koulun koulunkäynninohjaaja-iltapäivätoiminnanohjaajan toimi joko toistaiseksi (kelpoinen hakija) tai määräaikaisesti kouluvuoden ajaksi. Myös määräaikainen oppisopimustyösuhde (2 lukuvuotta) mahdollinen. Saamen kielen taito välttämätön.

Utsjoen kunta maksaa saamen kielilisää 100€/kk suullinen taito ja 150€/kk suullinen ja kirjallinen taito.

Koulunkäyntiavustajan kelpoisuusehtona on koulunkäyntiavustajan tutkinto tai vastaava. Määräaikaiset toimet täytetään 2 kuukauden koeajalla. Virkoihin ja toimiin valittujen on esitettävä rikosrekisterilain 6§ 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä 30 päivän kuluessa vaalipäätöksen tiedoksi saamisesta.

Utsjokisuun koulu on yhtenäinen peruskoulu (0-9 lk), jossa on n. 80 - 90 oppilaista. Opetusta annetaan kahdella kielellä, saameksi ja suomeksi. Enemmistö oppilaista on saamenkielisessä opetuksessa. Lisäksi koulussa on juuri käynnistetty saamen kielikylpyopetus. Saamenkielinen alakoulu toimii tiiviissä yhteistyössä Norjan puolen Sirman koulun kanssa.

Lisätietoja

http://www.utsjoki.fi

Rehtori Pasi Oikarinen, puh. +358 40 1810296, pasi.oikarinen@edu.utsjoki.fi

Utsjoen kunta
Osoite: Utsjoentie 48a, 99980 Utsjoki

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1260. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa.

Tutustu työnantajaan