Koulunkäynninohjaaja, määräaikainen - Liedon kunta

Haemme Jokilaakson koulun pienryhmäopetukseen määräaikaista, viittomakieltä sujuvasti osaavaa ohjaajaa tehtävänään avustaa yläkouluikäistä oppilasta oppitunneilla. Tehtävä täytetään ajalle 11.8.2020 - 5.6.2021.

Kelpoisuusvaatimuksena on viittomakielen ohjaaja tai viittomakielen tulkki, koulunkäyntiavustajan perustutkinto tai alan aikaisempi ammatillinen tutkinto tai lähihoitajan tutkinto tai muutoin tehtävään soveltuva koulutus sekä suomen kielen että viittomakielen taito.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n 05KOU060 mukaisesti.

Tehtävään valitun on ennen työsopimuksen allekirjoittamista esitettävä lain 504/2002 tarkoittama rikosrekisteriote 30 vuorokauden kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Noudatamme valinnassa neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset todistukset pyydetään esittämään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Liedon kunta on savuton työpaikka.

Liedossa 25.6.2020

Toimialajohtaja, sivistyspalvelut

Lisätietoja

http://www.lieto.fi

Tutustu työnantajaan

Vastuurehtori Jussi Salokannel, puh. 050 302 4455

Liedon kunta, Sivistyspalvelut, Yleissivistävä opetus, Jokilaakson koulu
Osoite: Karjatie 9, 21420 Lieto

Lieto on n. 20 000 asukkaan kasvava, yritteliäs, viihtyisä ja luonnonläheinen kunta Varsinais-Suomessa. Liedon kunta on työnantaja, joka tuottaa kuntalaisille ammatillisesti korkeatasoisia ja ihmisläheisiä palveluita. Meillä työskentelee n. 1300 eri alojen ammattilaista. Tavoitteena on, että meillä kaikilla on hyvät edellytykset tehdä työtä ja viihtyä työssämme. Kaikilla Liedon kunnan työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä työssään ja käyttää osaamistaan tehtävissään.