Skip to main content
test
Koulunkäynninohjaaja, Naulan peruskoulu - Rauman kaupunki

Haemme koulunkäynninohjaajaa luokkakohtaisen koulunkäynninohjaajan tai oppilaan henkilökohtaisen avustajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2023 alkaen (tai sopimuksen mukaan).

Ensimmäisenä sijoituspaikkana on Naulan peruskoulu.

Koulunkäyntiohjaajan tehtävään kuuluu oppilaan oppimisen ohjaamista ja avustamista sekä kasvun, kehityksen ja toiminnan tukemista oppimisprosessin eri vaiheissa. Arvostamme vastuullisuutta, kasvatustietoisuutta, hyviä ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä kohdata erilaisuutta.

Naulan peruskoulu on on erityiskoulu, joka tarjoaa opetusta yläkouluikäisille oppilaille, joiden tarpeisiin yleisopetus ei tällä hetkellä pysty vastaamaan. Tavoitteena on antaa oppilaille se tuki, jota he tarvitsevat sekä mahdollisuuksien mukaan toteuttaa oppilaiden integraatio yleisopetukseen. Naulan peruskoulussa oppilaiden opetus perustuu luonnolliseen erilaisuuteen. Toiminta-ajatuksenamme on tarjota yksilöllistä, vahvuuksia painottavaa opetusta sekä toimia aktiivisessa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Työaika on 30-35 tuntia viikossa. Palkka- ja palvelussuhdeasiat määräytyvät Kvtes:n mukaan.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammatillinen perustutkinto tai alan aikaisempi kouluasteinen ammatillinen perustutkinto tai soveltuva ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä 3.4.2023.

Hakemukseen tulee liittää jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Valitun on esitettävä ennen tehtävän vastaanottamista rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://peda.net/rauma/koulut/naula

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja:
Naulan peruskoulun rehtori Taina Suvikas, puh. 044 793 3478, taina.suvikas@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, sivistystoimiala, PL 113, 26101 Rauma ja kuoreen merkintä "Koulunkäynninohjaaja, Naulan peruskoulu, RAU-25-51-23".
Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Lisätietoja

Rauman kaupunki, sivistystoimiala, Naulan peruskoulu

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 1600 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Pyynpäänkatu 27 C, 26100 Rauma

Sinulle suositellut työpaikat