Koulunkäynninohjaaja - Vaasan kaupunki

Sundom skola ja Sundom Morris/Eftis (Folkhälsan) hakee henkilökohtaista koulunkäynninavustajaa iltapäivätoimintaan ajalle 13.8.-31.12.2020. Toimi on osa-aikainen, korkeintaan 17 viikkotuntia (43,9 %). Koulu järjestää yhteistyössä Folkhälsanin kanssa iltapäivätoimintaa alakoulun 1.-2. luokkien oppilaille.

Huom! Aikaisemmassa haussa 16. - 23,6,2020 hakeneiden hakemukset huomioidaan.

Sundom skolassa on luokka-asteet 1-6 ja noin 243 oppilasta. Iltapäivätoimintaan osallistuu 50-60 oppilasta luokilta 1.-2.

Henkilökohtaisen koulunkäynninavustajan pääasiallisena tehtävänä on tukea oppilasta arkipäivän tilanteissa Sundom Morris/Eftis Folkhälsanin järjestämässä iltapäivätoiminnassa.

Vaasan kaupungissa sovelletaan kolme tukitasoa käsittävää koulunkäynninohjaajien palkkausjärjestelmää: ensimmäisellä tasolla, johon tämä tehtävä kuuluu, huolehditaan lähinnä niiden oppilaiden tuen tarpeista, jotka saavat yleisen opetussuunnitelman mukaista opetusta ja jotka toimivat koulussa pääasiassa muiden oppilaiden tapaan.
Työ on sisällöltään erittäin vaihtelevaa ja edellyttää tekijältään sekä joustavuutta että yhteistyökykyä. Työn tueksi tarjoamme mahdollisuuden ohjaukseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäynninohjaajan tutkinto tai vastaava.

Kielitaitovaatimuksena on erinomainen ruotsin kielen taito (kielitodistus tai ruotsi koulusivistyskielenä). Sundom skola on ruotsinkielinen koulu, jossa opetus järjestetään ruotsin kielellä.

Edellytämme kokemusta työskentelystä lasten kanssa. Oppilaiden tukeminen koulutyössä vaatii yhteistyökykyä ja erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Lisäksi edellytämme kiinnostusta uuden oppimiseen ja kykyä luontevaan tiimityöhön. Työkokemus päiväkodista, esikoulusta tai koulusta luetaan eduksi.

Arvostamme myönteistä oppilaskäsitystä, sitoutumista, vastuunottoa ja hyvää yhteistyökykyä.

Tarjoamme mukavan työyhteisön, jonka jäsenet tukevat toisiaan, sekä mahdollisuuden ohjaukseen.

Tehtäväkohtainen palkka on ca. 841,41 € (43,9% av nivå 1).

Koeaika on kaksi kuukautta.

Tehtävään valitun on ennen työn alkamista esitettävä lääkärinlausunto terveydentilastaan (T-todistus) ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Haastattelut ovat viikolla 32.
Haastatteluun kutsutut ottavat mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja

http://www.vaasa.fi

Tutustu työnantajaan

Rehtori Annika Snickars, puh. 040-5166 046

Sivistystoimi/Sundom skola
Osoite: Vaasa, 65100 Vaasa

Sivistystoimen ammattilaisemme kulkevat vaasalaisten lasten ja nuorten rinnalla päiväkodin portilta koulutien viimeiseen kevätjuhlaan saakka. Osaajiemme ansiosta Vaasassa on tarjolla laaja kattaus laadukkaita kulttuuri- ja kirjastopalveluita, liikunnan riemua ja oivalluksia opistoilla – niin nuorille kuin aikuisille.