Koulunkäynninohjaajia - Pirkkalan kunta

Koulunkäynninohjaajia - Pirkkalan kunta

Pirkkalan kunta hakee 17 koulunkäynninohjaajaa määräaikaisiin osa-aikaisiin ja kokopäiväisiin työsuhteisiin ajalle 5.8. 2019 - 29.5.2020.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) mukainen kelpoisuus.

Arvostamme oma-aloitteisuutta, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, sekä vastuullista ja energistä työotetta. Hakemamme koulunkäynninohjaajat haluavat työskennellä myös erityislasten ja -nuorten kanssa. Lisäksi, hakemamme ohjaajat nauttivat liikunnasta, ulkoilusta ja toimisesta lasten ja nuorten kanssa.

Työtehtävät sijoittuvat Nuolialan koululle ja työt sisältävät tehtäviä yleisopetuksessa ja koulun pienryhmissä. Lisäksi tehtäviin kuuluu tehtäviä koulun aamu- ja iltapäivätoiminnassa.
Nuolialan koulu aloittaa yhtenäiskouluna 1.8.2019. Koulussa opiskelee lukuvuonna 2019-20 noin 700 oppilasta vuosiluokilla 0-9. Koulumme toimintakulttuuri perustuu vahvaan yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen.

Kaikkien työsopimukset tehdään ajalle 5.8.2019 - 29.5.2020, tuntimäärät ovat 25h/vko - 38,45h/vko välillä tehtävästä riippuen.

A) 1 koulunkäynninohjaaja, tuntimäärä on 25h/vko ja tämän tehtävät sijoittuvat esikoulun iltapäiväkerhoon.
B) 4 koulunkäynninohjaajaa, tuntimäärä on 28h/vko ja näiden tehtävät sijoittuvat koululaisten iltapäiväkerhoon.
C) 3 koulunkäynninohjaajaa, tuntimäärä on 28h/vko
D) 2 koulunkäynninohjaaja, tuntimäärä 32.5h/vko
E) 7 koulunkäynninohjaaja, tuntimäärä 38,75h/vko

Valitun tulee esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Työsuhteen täyttämisessä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Työaika ja palkkaus on KVTES mukainen.

Alkuperäiset työ- ja tutkintotodistukset on esitettävä haastattelun yhteydessä

Nuolialan koulun apulaisrehtori Sari Slawuta, puhelin: 040 133 5651, sähköposti: etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

Pirkkalan kunta
Osoite: Pirkkala, 33960 Pirkkala

Pirkkala on yli 19 000 asukkaan kunta, joka työllistää noin 1400 henkilöä. Pirkkala sijaitsee Pirkanmaalla, Tampereen kaupunkiseudulla. Tilastojen mukaan Pirkkala on Suomen vetovoimaisin kunta, jonka asukasluku on 2000-luvulla kasvanut nopeimmin suhteessa väkilukuun. Ikärakenteeltaan nuoressa kunnassa asuu paljon lapsiperheitä, ja väestö on maan kolmanneksi koulutetuinta. Kuntien asukastyytyväisyystutkimuksessa Pirkkala on sijoittunut viime vuosina kärkikolmikkoon. Tästä kuuluu kiitos henkilöstöllemme, josta haluamme pitää hyvää huolta. Mukavan kokoinen organisaatio antaa työnteolle mielekkäät puitteet, joissa pääset kehittämään osaamistasi. Pirkkalan kunnan arvot – välittäminen, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja luovuus – näkyvät arjessamme. Pirkkalan kunta tarjoaa työntekijöilleen monia etuja, kuten esimerkiksi tukea liikuntaharrastuksiin, työkyvyn ylläpitämiseen ja omaehtoiseen opiskeluun. Olemme savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan