Koulunkäyntiavustaja (7 kpl) - Lahden kaupunki

Tule Lahden kaupungille KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAKSI toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen 5.8.2021 alkaen (Rakokiven koulun tehtävä täytetään 2.8.2021 alkaen).

Haettavana on kaikkiaan 7 koulunkäyntiavustajan tehtävää eri puolilla kaupunkia. Kaikkia tehtäviä haetaan yhteisellä hakulomakkeella, jolla voit valita ne tehtävät, joita haet. Tehtävien ensimmäiset sijoituspaikat ovat Ali-Juhakkalan, Kirkonkylän, Kukkasen, Lähteen, Rakokiven ja Tiirismaan peruskoulu.

Toivomme sinulla olevan vähintään soveltuva keskiasteen tutkinto (koulunkäyntiavustajan, lähihoitajan erikoistumisala lapset ja nuoret, nuoriso-ohjaajan tai lasten ja nuorten erityisohjaajan koulutus) tai koulunkäynninohjaajan erikoisammattitutkinto.

Kaksi haettavana olevista tehtävistä sijoittuu Ali-Juhakkalan koululle. Tehtävien työaika on 38 h 15 min/vko. Tehtäviin kuuluu vaativan erityisen tuen ja kehitysvammaisten oppilaiden avustaminen heidän koulunkäynnissään, päivittäisissä toiminnoissa kuten pukeminen, riisuminen, ruokailut ja wc-toimet sekä oppilaan avustaminen kaikilla tunneilla selviytymään mahdollisimman itsenäisesti tekemisistä ja mahdollistaa oppilaille osallistuminen kaikkiin koulun toimintoihin.

Kirkonkylän peruskoulussa työaika on 30 h/vko (78,43 %). Tehtävä sijoittuu alueelliseen erityisluokkaan, jossa on luokkien 1-3 oppilaita. Työnkuvaan sisältyy myös yleisopetuksen tunneilla avustamista, sekä A2-kielen oppilaiden ohjaaminen: avustaja ohjaa oppilaita koululla, kielen opettaja opettaa etäyhteyden päästä. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja ratkaisukeskeisyyttä. Kokemus lapsista, jotka tarvitsevat tunne-elämässään tukea, voidaan katsoa eduksi.

Kukkasen peruskoulussa työaika on 31 h/vko ja tehtävä sijoittuu vuosiluokille 7 - 9. Toivomme hakijalta oma-aloitteista, yhteistyökykyistä ja joustavaa työotetta. Toimenkuva on avustaa eri luokka-asteita ja oppiaineita oppilaiden ja opetusryhmien tarpeiden mukaan.

Lähteen peruskoulun tehtävä sijoittuu yläkoulun erityisen tuen pienluokan oppilaiden avustamiseen ja työaika on 30 h/vko. Tulevana lukuvuonna tehtävänä on avustaa 8. vuosiluokan oppilaita. Toivomme sinulta hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tulla toimeen nuorten kanssa. Eduksi luetaan kokemus vastaavan tehtävän hoitamisesta ja työskentelystä yläkoululaisten sekä erityisen tuen oppilaiden kanssa.

Rakokiven peruskoulussa pääset toimimaan osana tiimiä ja kehittämään työtäsi yhdessä tiimin kanssa uudessa Rakokiven monitoimitalo Loistossa. Työaika on 38,25 h/vko. Toivomme sinulta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä halua ja kykyä uudenlaiseen työskentelytapaan. Koulunkäyntiavustaja työskentelee osana vuosiluokan tiimiä tai vaativan erityisopetuksen tiimissä yhdessä opettajien kanssa. Lisäksi koulunkäyntiavustaja toimii lievästi kehitysvammaisten oppilaiden iltapäivätoiminnan ohjaajana. Kokemus erityislasten kanssa toimimisesta on eduksi tehtävän hoidossa.

Tiirismaan peruskoulun tehtävä sijoittuu yläkoululaisten avustamiseen ja työaika on 31 h/vko. Tarjoamme mielenkiintoisen toimintaympäristön nuorten parissa viihtyvälle henkilölle, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ja toimitettava hyväksyttävä työterveyshoitajantodistus terveydentilastaan. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Tehtävissä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Kouluvuoden ajalle asettuvina loma-aikoina työnantajalla ei ole osoittaa työtä. Nämä koulujen loma-ajat ovat palkatonta vapaata.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 17.5.2021 klo 15.00.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Ali-Juhakkalan koulun rehtori Leena Ottela puh. 044 716 1472
Kirkonkylän koulun rehtori Hanna Alava puh. 040 725 4634
Kukkasen koulun rehtori Sanna Ainola puh. 040 820 3330
Lähteen koulun apulaisrehtori Jukka Manninen puh, 050 387 9719
Rakokiven koulun rehtori Susanna Kulonen puh. 040 834 9330
Tiirismaan koulun rehtori Kari Turpeinen puh. 050 559 7846

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Perusopetus

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Sinulle suositellut työpaikat