Skip to main content
test
Koulunkäyntiavustaja, Meritorin koulu - Espoon kaupunki

Kahden koulunkäyntiavaustajan tehtävät perusopetuksen yleis-tai pienryhmäopetuksessa.

Toteutamme Meritorin koulussa vahvuusperustaista opetusta usealla luokka-asteella. Hyvään keskittyvän ja vahvaa luonnetta kasvattavan opetuksen myötä löydämme jokaisen lapsen voimavaroja ja vahvuuksia.

Koulu antaa / koulussa painotetaan matemaattis-luonnontieteellistä opetusta. Opiskelu perustuu havainnointiin, tutkimiseen, itsenäiseen tiedonhankintaan ja saadun tiedon käsittelyyn itsenäisesti ja ryhmissä.

Meritorissa annetaan luokkamuotoista ja luokatonta erityisopetusta sekä valmistavaa opetusta.

Koulun nimi ja osoite: Meritorin koulu, Merivalkama 9, 02320 Espoo

Työaika: Viikkotyöaika voi vaihdella vuosittain avustajapalveluihin käytettävän resurssin perusteella. Vähintään 21 h/viikko, jolloin palkka on 1150,96 €/kk. Työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneenä enintään 10 viikkoa vuodessa koulutyön keskeytysten aikana. Keskeytysaika määritellään vuosittain.

Tehtävä on määräaikainen.

Kelpoisuusvaatimus: Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto tai muu soveltuva erikseen määritelty koulutus.

Tehtävässä edellytetään taitoa toimia lapsiryhmän ohjaajana.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme:
- yhteistyökykyä luokan- ja aineenopettajien sekä muun henkilökunnan kanssa,
- tiimityöskentelytaitoja
- joustavuutta ja yhteistyötaitoja

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys. Meillä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut (mm. lounas-, liikunta- ja työmatkaetu sekä apua vuokra-asunnon hankintaan). Lue työstä, jolla on merkitystä: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry/MailView/"

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/meritorin-koulu

Tutustu työnantajaan
  • Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Suomenkielinen perusopetus, Perusopetus, Meritorin koulu
  • TyöpaikkaMääräaikainenOsa-aikatyöTyösuhde
  • ESPOO-03-1811-22
  • 9.8.2022 - 2.6.2023
  • Tehtäväkohtainen palkka: Vähintään 21 h/viikko, jolloin palkka on 1150,96 €/kk.
  • KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
  • 23.6.2022 - 5.8.2022 15:45
  • KoulunkäynninohjaajatOpetus- ja kulttuurialaEspooUusimaa

Yhteystietomme

Tehtävästä lisätietoja antaa 1.8.22 alkaen
Rehtori Matti Jokela 0504 541 09 75
matti. jokela@espoo.fi

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Suomenkielinen perusopetus, Perusopetus, Meritorin koulu

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).


Osoite: Merivalkama 9, 02320 Espoo
Espoon kaupunki - Savuton työpaikka Espoon kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat