Kajaanin kaupungin perusopetuksessa on haettavana koulunkäyntiavustajan määräaikainen tehtävä Vuolijoen koulussa ajalle 1.11.2021- 4.6.2022. Työaika on 100 %. Tehtävään kuuluu koulunkäyntiavustajan työ yleisopetuksessa sekä iltapäivätoiminta. Vuolijoen koulu on 1-6 luokkien peruskoulu. Koulussamme on oppilaita yhteensä 41 ja luokkia 3.

Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, nykyaikaisten opetusvälineiden ja -menetelmien sekä tietotekniikan hallintaa sekä itsenäistä ja kehittävää työotetta. Työ on ajoittain psyykkisesti ja fyysisesti kuormittavaa.

Tehtävään vaaditaan Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus, joka antaa kelpoisuuden toimia tehtävissä.

Palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen KVTES:n mukaisesti. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Työnantajan pyytäessä on esitettävä todistus huumausainetestistä. Koeaika on 3 kk.

Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 25.10.2021 klo 16.00 sähköisesti osoitteessa kuntarekry.fi. Postitse lähetettävä hakemus lähetetään osoitteella: Kajaanin kaupunki, kirjaamo, PL 133, 87100 Kajaani.

Kajaanin perusopetus kuuluu sivistystoimen alaisuuteen ja sitä johtaa perusopetuksen tulosalueen johtaja.

Kaupungissa on 13 perusopetuksen koulua, joista kaikilla on oma rehtori. Opetusta annetaan 16 eri toimipisteessä. Koulukiinteistöt ovat Kajaanissa kunnossa, koska kaupunki on panostanut koulukiinteistöjen peruskorjauksiin ja uudisrakentamiseen. Lyhyiden välimatkojen ja luonnon läheisyyden ansiosta kouluarjen toteuttaminen on meillä monimuotoista ja vaivatonta.

Kajaanin kaupungin perusopetuksessa on jo vuosia satsattu tietotekniseen osaamiseen ja oppilaiden henkilökohtaisiin laitteisiin, yhteiseen pedagogiseen kehittämiseen ja oppilashuoltoon. Erikoisluokista musiikki-, liikunta- ja matematiikkaluokat saavat täydennystä lv. 2021-2022 alusta alkaen kaksikielisen opetuksen aloittaessa aluksi 1-4 luokilla.
Tule osaksi osaavaa joukkoamme!

Lisätietoja

http://www.kajaani.fi/
https://www.kajaani.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/peruskoulut-ja-hallinto/vuolijoen-koulu/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Vuolijoen koulun rehtori, Kitusuo-Räsänen Sari, p. 044 710 0233
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@edukajaani.fi

Lisätietoja

Kajaanin kaupunki, Sivistystoimiala, Perusopetus

Kajaani on 38 000 asukkaan Kainuun maakuntakeskus. Kajaanissa arki on sujuvaa ja elinkeinoelämä monipuolista. Osaamista löytyy arjen palveluista kansainväliseen huipputasoon. Kajaanin kaupungin 2 000 hengen henkilöstö on osaavaa ja muutosvalmista.

Kajaanin perusopetus tekee hyvää työtä ja näyttää monessa asiassa suuntaa valtakunnallisesti. Pedagogisen kehitystoiminnan innovaatiot jatkavat laadukasta kehitystyötä, jota esimerkiksi erityisopetuksen saralla on Kajaanissa tehty jo pitkään. Kajaanissa koulutuspalvelut ovat helposti saavutettavissa opiskelijan asuinpaikasta riippumatta.


Osoite: Ouluntie 2, 88270 Vuolijoki

Sinulle suositellut työpaikat