Skip to main content
test

Vehmaan kunnan nuorisopalvelut etsii koulunuorisotyöntekijää määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2023 saakka. Koulunuorisotyöntekijän tehtäviin kuuluu koulunuorisotyön toteuttaminen Vehmaan koululla, luokkien 1-9 parissa.

Uutta toimintamuotoa lähdetään suunnittelemaan yhdessä koulun henkilöstön ja nuorisopalveluiden kesken sekä nuorten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Työhön kuuluu koululla tehtävän koulunuorisotyön suunnittelu-, toteuttamis- ja kehittämistyötä sekä arviointia ja seurantaa. Lisäksi nuorten kohtaamista myös näiden vapaa-ajassa esimerkiksi koulun kerhoissa ja nuorisotalolla.

Toimintaa rahoitetaan Lounais-Suomen Aluehallintoviraston myöntämällä valtionavustuksella.
Tavoitteena on tukea nuorten kehitystä ja kasvua nuorisotyöllisin menetelmin, vahvistaa kouluviihtyvyyttä, toteuttaa kouluyhteisöllisyyttä tukevia toimintoja yhdessä muiden koulun toimijoiden kanssa ja toteuttaa syrjäytymistä ennaltaehkäisevää toimintaa kouluissa. Keskeistä koulussa tehtävälle nuorisotyölle on aito läsnäolo ja kohtaaminen koulun arjessa. Lisäksi koulunuorisotyöntekijä jalkautuu säännöllisesti vapaa-ajantoimintojen pariin. Loma-aikoina koulunuorisotyöntekijä toteuttaa loma-ajan toimintaa nuorisopalveluissa.

Koulunuorisotyöntekijä osallistuu työssään mm. pienten riita ja kiusaamistapausten selvittämiseen, ryhmäytyksiin, kiusaamista ehkäisevään toimintaan, tapahtumien suunnittelemiseen ja toteuttamiseen sekä ehkäisevän päihdetyön ja nuorten vaikuttamisen edistämiseen. Lisäksi tuetaan ukrainalaisten nuorten integroitumista koulu- ja oppilaitostyöhön yhtenä kouluyhteisön ammattilaisena.
Pääasiallisena työpisteenä on Vehmaan koulu ja viikkotyöaika on 38,25h.

Kelpoisuusvaatimuksena koulunuorisotyöhön on soveltuva opistoasteen/toisen asteen ammatillinen tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto, esim. nuoriso- ja yhteisöohjaaja, yhteisöpedagogi AMK, sosionomi AMK tai lähihoitaja. Erityisesti suuntautuminen nuorisoalaan katsotaan eduksi. Kokemus nuorisotyöstä ja ryhmien ohjaamisesta sekä työskentely nuorten parissa katsotaan eduksi. Arvostamme itsenäistä, oma-aloitteista ja ammatillista työotetta. Oman auton käyttö on välttämätöntä.

Työ on pääosin arkisin tehtävää päivätyötä. Tehtävään sisältyy säännöllisesti iltatyötä sekä tarvittaessa viikonloppu- ja leirityötä. Koulun loma-aikoina työaika painottuu iltoihin. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Tehtävä alkaa heti tai sopimuksen mukaan. Tehtävään valittavan on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä rikostaustaote lain 504/2002 mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Toivomme, että hakemukset tehtävään jätetään Kuntarekry-järjestelmän kautta. Työavain 496988.
Jos hakemuksen kuitenkin haluaa tehdä paperimuodossa, sen voi postittaa osoitteella Vehmaan kunta, Nuorisotyöntekijä Toni Koistinen, Vinkkiläntie 26, 23200 Vinkkilä
Hakuaika päättyy 7.2.2023 klo 16:00.

Lisätietoja

http://www.vehmaa.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa Nuorisopalveluista vastaava nuorisotyöntekijä Toni Koistinen: toni.koistinen@vehmaa.fi/0403575565

Lisätietoja

Vehmaan kunta, Nuorisopalvelut

Vehmaan kunta on n. 2400 asukkaan kunta Vakka-Suomessa. Runsaat järvet ja meren läheisyys tarjoavat viihtyisän asuinympäristön.


Osoite: Vinkkiläntie 26, 23200 Vinkkilä

Sinulle suositellut työpaikat