Koulunuorisotyöntekijät (2 kpl) - Kirkkonummen kunta

Koulunuorisotyöntekijät (2 kpl) ajalle 14.12.2020-13.12.2021

Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut hakee innovatiiviseen joukkoonsa koulunuorisotyöntekijöitä määräaikaiseen työsuhteeseen, kouluissa tehtävään työhön. Koulunuorisotyöntekijät työskentelevät yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa yhdessä erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa, nuorten elämänhallinnan parantamiseksi ja syrjäytymisvaaran vähentämiseksi.

Työ tapahtuu kouluissa ja nuorten vapaa-ajalla moniammatillisena yhteistyönä ja kasvatuskumppanuutena opettajien, oppilashuollon henkilöstön ja muiden nuorten kanssa työtä tekevien tahojen kanssa.

Koulunuorisotyöntekijät osallistuvat koululaisten arkeen mm. pienryhmä- ja välituntitoiminnalla, sekä tapahtumin- ja teemaviikoin. Koulunuorisotyön tavoitteena on löytää vaikuttavia toimintamalleja, joiden avulla helpotetaan koronapandemian vaikutuksia lasten ja nuorten elämään. Tavoitteena on lisäksi parantaa nuorten kanssa työskentelevien toimijoiden yhteistyötä ja löytää sille uusia muotoja koulumaailmassa.

Pätevyysvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (esim. yhteisöpedagogi tai sosionomi) tai muu tehtävään soveltuva koulutus. Hakijalle on eduksi kokemus lasten ja nuorten kanssa työskentelystä, molempien kotimaisten kielten hallinta, ajokortti ja oma auto. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 2 329,05 euroa kuukaudessa. Työaika on yleistyöaika 38 tuntia ja 15 min viikossa.

Työ alkaa 14.12.2020 tai sopimuksen mukaan. Toimeen valittavien on esitettävä rikosrekisteriote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002) ennen toimen vastaanottamista.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen toimitetaan Kirkkonummen kunnan nuoriso- ja liikuntapalveluihin perjantaina 4.12.2020 klo 12.00 mennessä sähköisesti www.kuntarekry.fi

Lisätietoja

https://www.kirkkonummi.fi/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa vastaava nuoriso-ohjaaja Joni Laine, puh.040-511 8172, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUJEN TOIMIALA, Vapaa-aikapalvelut, Nuoriso- ja liikuntapalvelut
Osoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.