Koulupsykologi - Laitilan kaupunki

Koulupsykologi - Laitilan kaupunki

Koulupsykologin toimi ajalle 4.2.-19.12.2019.

Koulupsykologi tukee oppilaiden hyvinvointia, tervettä kasvua ja kehitystä. Hän osallistuu oppimisedellytysten arviointiin sekä tukitoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koulupsykologiin voi olla yhteydessä myös itsetunnon, mielialan, ihmissuhteiden tai muiden elämänalueiden pulmissa. Tarvittaessa toimitaan yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden toimijoiden kanssa.

Koulupsykologi toimii esi- ja perusopetuksen yksiköissä Kappelimäen koululla, kolmella kyläkoululla sekä esikoululaisten osalta Apilaniityn ja Pähkinäpensaan päiväkodeissa. Oppilaita on yhteensä n. 600. Laitilan kaupungin oppilashuoltohenkilökunta muodostuu kahdesta koulupsykologista ja kahdesta koulukuraattorista. Oppilashuoltohenkilökunnan esimiehenä toimii sivistystoimen palvelupäällikkö.

Laitilan kaupunki työnantajana mahdollistaa koulupsykologeille säännöllisen työnohjauksen ja hyvät koulutusmahdollisuudet. Tarjoamme työntekijöillemme kannustavan työympäristön, hyvän oppilashuoltotiimin ja riittävät resurssit työssä menestymiselle. Laitilan kaupunki panostaa oppilashuollon palveluihin ja haluaa kehittää niitä: lukuvuodelle 2019-2020 on saatu avustusta psyykkarityön aloittamiseen, joten oppilashuoltotiimimme vahvistuu entisestään. Uuden työntekijän laadukkaaseen perehdyttämiseen on samoin varauduttu.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin kelpoisuus.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset skannattuna.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista, toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä hyväksyttävä rikostaustaote.

Tehtävää täytettäessä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

https://peda.net/laitila/kappelimäen-koulu

sivistystoimen palvelupäällikkö Tuomas Kankaanpää, puh. 0401984154, tuomas.kankaanpaa@laitila.fi

Laitilan kaupunki, Sivistystoimi
Osoite: Koulutie 15, 23800,

Laitila on viihtyisä kaupunki Varsinais-Suomessa valtatie 8 varrella lähellä Uuttakaupunkia, Turkua ja Raumaa.
Laitilan kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan