Koulupsykologi - Alajärven kaupunki

Koulupsykologi - Alajärven kaupunki

Alajärven kaupunki on itäisen Etelä-Pohjanmaan vetovoimainen ja maakuntarajat ylittävä monipuolisen elinkeino- ja koulutustoiminnan sekä palveluiden kaupunkikeskus.

Alajärven kaupungin sivistyspalveluissa on haettavana

KOULUPSYKOLOGIN VAKITUINEN TOIMI 1.9.2019 alkaen.

Koulupsykologi tukee oppilaiden hyvinvointia, kasvua ja kehitystä. Hän osallistuu oppimisedellytysten arviointiin ja oppilaiden tukitoimien suunnitteluun. Tärkeää on myös oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen kehittämistyö yhdessä koulujen ja kuraattoreiden kanssa. Koulupsykologi toimii tiiviissä yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden toimijoiden kanssa.
Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/94) mukainen psykologin pätevyys. Pätevien hakijoiden puuttuessa toimeen voidaan valita määräaikaisesti psykologiopintojen loppuvaiheessa oleva. Valitun tulee ennen työn aloittamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukainen rikosrekisteriote. Palkkaus KVTES:n mukainen.

Hakuaika päättyy 15.8.2019 klo 12.00 mennessä. Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa postitse (liitteeksi ansioluettelo) osoitteella: Alajärven kaupungin sivistyspalvelut, Sairaalatie 3, 62900 Alajärvi

Alajärvi 24.6.2019

Sivistystoimenjohtaja

Lisätietoja

http://www.alajarvi.fi

Varhaiskasvatuspäällikkö Hanna Luoma-aho p. 0400-178 604, hanna-luoma-aho@alajarvi.fi
Sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto p. (06) 2412 2228, 044-2970 228, esa.kaunisto@alajarvi.fi

Alajärven kaupunki, Sivistystoimi
Osoite: Alajärvi

Alajärven kaupungin sivistyslautakunta tuottaa laadukkaat opetus- , sivistys- ja vapaa-aikapalvelut Alajärven kaupungissa sekä Vimpelin kunnassa.

Tutustu työnantajaan