KOULUPSYKOLOGI - Raahen kaupunki

KOULUPSYKOLOGI - Raahen kaupunki

Raahen kaupungin opetustoimi hakee koulupsykologia vakituiseen työsuhteeseen. Raahen kaupunki on lapsiystävällinen kaupunki, jossa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yhteisenä tavoitteena. Opetustoimessa korostuu hyvinvoivan kasvuyhteisön kehittämistyö sekä yhteisöllinen opiskeluhuolto. Koulupsykologi työskentelee perusopetuksen sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen parissa.

Tarjoamme hyvät yhteistyöverkostot ja kollegiaalisen tuen, säännöllisen työnohjauksen sekä joustavat työaikajärjestelyt. Tukena on motivoitunut ja ammatillista kasvua edistävä työyhteisö. Koulupsykologin työtehtäviin kuuluu koululaisten ja opiskelijoiden psyykkisen kokonaistilanteen kartoitus, oppimisvaikeuksien tutkiminen sekä tarvittavien tukitoimien suunnittelu, toteutus ja seuranta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Koulupsykologit tekevät kouluissa ja oppilashuollossa myös konsultatiivista työtä ja osallistuvat oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmiin sekä muihin verkostoihin. Työnkuvaan ja sisältöihin on mahdollista vaikuttaa.

Koulupsykologin tehtäviin kuuluu sekä yksilökohtainen että yhteisöllinen oppilashuoltotyö. Tehtävään haetaan laillistettua psykologia, jolla on kokemusta työskentelystä koulu- ja opiskeluhuollossa tai lasten, nuorten ja perheiden parissa. Huomioon otetaan myös osa-aikaiset hakijat. Tehtävässä tarvitaan kykyä toimia itsenäisesti ja rakentavasti yhteistyöverkostoissa ja vaativissakin asiakaskontakteissa. Pätevien hakijoiden puuttuessa otamme huomioon pian valmistuvat. Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöoikeutta. Mahdollisuus osittaiseen etätyöhön on neuvoteltavissa. Kiinteä työpiste sijaitsee uudessa koulurakennuksessa.

Haastatteluun kutsutun on varauduttava esittämään haastattelussa alkuperäiset opinto- ja palvelussuhdetodistukset.

Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 § 2 mom. tarkoittama rikosrekisteriote ennen työn aloittamista. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Toivomme ensisijaisesti sähköisiä hakemuksia kuntarekry.fi - sivustolle.

Jos hakemuksen tekeminen ei onnistu Kuntarekryn kautta, hakemuksen voi lähettää osoitteeseen:

Raahen kaupungin opetustoimi
Rantakatu 5 D
Brain Center, 1. krs.
92100 RAAHE

Raahen kaupunki on savuton työpaikka

Lisätietoja

https://raahe.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus

Tutustu työnantajaan

Opetus- ja kasvatusjohtaja
Lucina Hänninen, Raahen kaupunki
Puh. 040 135 6787
E-mail: lucina.hanninen@raahe.fi
Rehtori
Janne Auronen, Raahen kaupunki
Puh. 044 439 3364
E-mail: janne.auronen@raahe.fi

Tulevaisuuslautakunnan alainen toimiala, Opetustoimi
Osoite: Rantakatu 5 D, Raahe, 92100 Raahe

Raahe on kasvava ja kehittyvä n. 25 000 asukkaan hyvien harrastusmahdollisuuksien ja merellinen rantakaupunki. Raahen kaupunki on savuton työpaikka.