Koulupsykologi - Raahen kaupunki

Koulupsykologi - Raahen kaupunki

Raahen kaupunki on lapsiystävällinen kaupunki, jossa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yhteisenä tavoitteena. Raahen kaupungin opetustoimi hakee koulupsykologia vakituiseen työsuhteeseen. Tehtävänkuvaan kuuluu toisen asteen ammatillisen koulutuksen psykologipalvelujen ja - rakenteiden kehittäminen sekä peruskouluissa tehtävä koulupsykologityö.
Tarjoamme hyvät yhteistyöverkostot ja kollegiaalisen tuen, säännöllisen työnohjauksen sekä joustavat työaikajärjestelyt. Työkavereina toimii jo ennestään kaksi pitkään koulupsykologin tehtävissä viihtynyttä psykologia. Psykologien lisäksi oppilashuoltotiimiin kuuluu 5,5 kuraattoria.
Koulupsykologin työtehtäviin kuuluu koululaisten ja opiskelijoiden psyykkisen kokonaistilanteen kartoitus, oppimisvaikeuksien tutkiminen sekä tarvittavien tukitoimien suunnittelu, toteutus ja seuranta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Työtehtäviin kuuluu sekä yksilökohtainen että yhteisöllinen oppilashuoltotyö. Koulupsykologit tekevät kouluissa ja oppilashuollossa myös konsultatiivista työtä ja osallistuvat oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmiin sekä muihin verkostoihin.
Raahessa tehdään voimakasta kehitystyötä, esim. tänä syksynä on aloittanut Liikkuvan tuen tiimi koulupoissaolojen ehkäisemiseksi/ vähentämiseksi. Myös oppimisen tukemiseen liittyvät asiat toimivat ja oppilashuolto tekeekin tiivistä yhteistyötä pedagogisen tuen koordinaattorin kanssa.
Tehtävään haetaan laillistettua psykologia, jolla on kokemusta työskentelystä koulu- ja opiskeluhuollossa tai lasten, nuorten ja perheiden parissa. Huomioon otetaan myös osa-aikaiset hakijat. Tehtävässä tarvitaan kykyä toimia itsenäisesti ja rakentavasti yhteistyöverkostoissa ja vaativissakin asiakaskontakteissa. Pätevien hakijoiden puuttuessa otamme huomioon pian valmistuvat. Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 § 2 mom. tarkoittama rikosrekisteriote ennen työn aloittamista. Virkaan sisältyy 6 kuukauden koeaika. Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöoikeutta. Mahdollisuus osittaiseen etätyöhön on neuvoteltavissa. Kiinteä työpiste sijaitsee uudessa koulurakennuksessa.

Lisätietoja

https://raahe.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus

Tutustu työnantajaan

Opetus- ja kasvatusjohtaja Lucina Hänninen, Raahen kaupunki, p. 040 135 6787, lucina.hanninen@raahe.fi
Rehtori Janne Auronen, Raahen kaupunki, p. 044 439 3364, janne.auronen@raahe.fi

Raahen kaupunki, Tulevaisuuslautakunnan alainen toimiala, Opetustoimi
Osoite: Rantakatu 5 D, Raahe, 92100 Raahe

Raahe on kasvava ja kehittyvä n. 25 000 asukkaan hyvien harrastusmahdollisuuksien ja merellinen rantakaupunki. Raahen kaupunki on savuton työpaikka.