Koulupsykologi - Lopen kunta

Lopen kunta hakee koulupsykologia vakituiseen virkaan 1.11.2020 alkaen.

Koulupsykologin työn tavoitteena on lasten ja nuorten koulunkäynnin, opiskelun, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen sekä koko koulu- ja oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistäminen Lopen kunnan perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.

Koulupsykologin työhön kuuluu oppilashuoltotyö osana monialaista oppilashuoltoryhmää, jossa psykologin tehtävänä on antaa konsultaatiota ja tehdä yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa sekä selvittää ja arvioida lapsen ja nuoren kehityksessä, koulunkäynnissä, opiskelussa tai oppimisessa esiin tulevia pulmia psykologisten tutkimusten kautta. Näiden perusteella suositellaan sekä suunnitellaan tarvittavaa tukea ja toimenpiteitä yhdessä perheen ja opettajien kanssa.

Työhön kuuluu myös neuvonnan, ohjauksen sekä keskustelutuen tarjoaminen oppilaille ja heidän perheilleen lasten ja nuorten kehitykseen, psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Tehtävän hoitamiseen liittyen on mahdollista tehdä seutukunnallista kollegiaalista yhteistyötä esim. Hausjärven kunnan koulupsykologin kanssa. Tehtävien hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Psykologin tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu psykologin tutkinto.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtäväkohtainen kuukausipalkka on 3600,00 €. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Lisätietoja

http://www.loppi.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa sivistysjohtaja Mika Silvennoinen 040 330 6030, mika.silvennoinen@loppi.fi

Lopen kunta, Sivistystoimi
Osoite: Opintie 2-4, 12700 Loppi

Loppi on Kanta-Hämeen maakunnan eteläisin, noin 7900 asukkaan elinvoimainen kunta, jonka palveluksessa on noin 400 työntekijää. Lopen kunta on luotettava työnantaja, joka huolehtii henkilöstönsä työhyvinvoinnista sekä tarjoaa henkilöstölleen hyvän työpaikan kaikissa eri työuran- ja elämänvaiheissa. Loppi on savuton työnantaja.

Lopen kunnassa on kahdeksan perusopetusta antavaa oppilaitosta, seitsemän alakoulua ja yksi yläkoulu. Yläkoulun yhteydessä toimii kunnan oma lukio. Esiopetusta antavia pisteitä kunnassamme on viisi, joista tällä hetkellä kolme toimii päiväkotien yhteydessä ja kaksi alakoulujen yhteydessä. Varhaiskasvatus on osa sivistystoimea. Henkilöstöä kunnan kouluissa on yhteensä noin 130 henkilöä.

Lopen kunta - Savuton työpaikka Lopen kunta - Unicef lapsiystävällinen kunta