Koulupsykologi - Raaseporin kaupunki

Raaseporin kaupunki kehittää oppilas- ja opiskelijahuoltoaan sekä perustaa neljä koulupsykologin tointa. Haemme sivistystoimeen yhtä uutta koulupsykologia. Tule mukaan kehittämään oppilas- ja opiskelijahuoltoamme!

Koulupsykologi työskentelee yhdessä muun oppilas- ja opiskelijahuoltohenkilöstön kanssa oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin, oppimisen ja kehittämisen puolesta. Työ sisältää sekä ehkäisevää, yhteistä että yksilöllistä oppilas- ja opiskelijahuoltoa. Koulupsykologi toimii myös tiiviissä yhteistyössä neljän psykologin ja kolmen perheterapeutin muodostaman lapsi- ja nuorisotiimin kanssa. Työ on monipuolista ja antoisaa sekä edellyttää kykyä työskennellä itsenäisesti ja tiimissä.

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu psykologi. Pätevien hakijoiden puuttuessa voidaan ottaa huomioon opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat. Hakijalta edellytetään hyvää suullista ja kirjallista toisen kotimaisen kielen taitoa sekä tyydyttävää toisen kotimaisen kielen taitoa. Odotamme hakijalta myös hyviä sosiaalisia taitoja ja kykyä ottaa vastuuta.

Mahdollisuus tehdä etätyötä yhden päivän viikossa.

Rikosrekisteriote tulee esittää työsuhteen alussa. Palkkaus on KVTES:n ja työn vaativuuden arvioinnin mukainen. Koeaika on kuusi kuukautta. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tutustu työnantajaan

sivistystoimenjohtaja Tina Nordman, puh 019-2892140, koulupsykologi Maria Stenroos, puh 019-289 3231

Raaseporin kaupunki, Sivistystoimiala, Muu sivistystoiminta
Osoite: Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari

Raaseporin kaupunki

Raaseporin kaupunki - Savuton työpaikka Raaseporin kaupunki - Unicef lapsiystävällinen kunta