Koulupsykologi - Saarijärven kaupunki

Haemme Saarijärven kaupungin opetustoimeen koulupsykologia vakituiseen työsuhteeseen. Toimi täytetään 1.2.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Pätevyysvaatimuksena on psykologian maisterin tutkinto ja laillistetun psykologin pätevyys. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa, voimme täyttää toimen määräaikaisesti "viittä vaille valmiilla" hakijalla määräaikaisesti ja vakinaistaa määräaikaisesti valitun henkilön myöhemmin kelpoisuuden saamisen jälkeen.

Saarijärven kaupungilla lähimpinä työkavereinasi toimivat toinen koulupsykologi sekä koulukuraattori ja vastaava kuraattori. Koulupsykologit vastaavat yhdessä koulukuraattorien kanssa Saarijärven kaupungin oppilas- ja opiskelijahuollon järjestämisestä yhteensä n. 1300 oppilaalle/opiskelijalle (esiopetus, perusopetus, ja toinen aste). Oppilashuollossa on hyvä tiimi ja työn tuki.

Koulupsykologin tehtävänä on tarjota oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia yhteisöllisiä ja yksilöllisiä oppilashuollon palveluja. Keskeisiä työtehtäviä ovat yhteisöllisen oppilas- ja opiskeluhuollon kehittämisen lisäksi lasten ja nuorten koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvät psykologiset tutkimukset, psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen sekä tukitoimien suunnittelu yhteistyössä oppilaan, huoltajien, koulun henkilöstön ja tarvittaessa muiden yhteistyöverkostojen kanssa.

Tehtävässä tarvitaan hyvää organisointikykyä, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyotetta. Kokemus lasten ja nuorten kanssa työskentelystä, oppimisvaikeuksien selvittämisestä sekä tukitoimien suunnittelusta ovat oleellista osaamista työssä suoriutumisen kannalta. Koulumaailman tuntemus katsotaan hakijalle eduksi.

Tarjoamme innostavan ja kehittämismyönteisen työyhteisön, yksilötyönohjauksen sekä oppilashuoltotiimin kollegiaalisen tuen. Mahdollisuus etätöihin 4pv/kk. Tehtäviin sisältyy työskentelyä nuorten kanssa kolmessa eri yksikössä: yläkoulu, lukio ja POKE Saarijärvi. Oman auton käyttömahdollisuus on välttämätöntä, mutta ei päivittäistä. Jyväskylän suunnalta on mahdollisuus osallistua kimppakyyteihin. Saarijärvelle on juuri valmistunut uusi koulu- ja kulttuurikeskus (1. vaihe). Oppilashuolto on siirtynyt uuteen kouluun tammikuussa 2021.

Tehtävään valitun henkilön on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Palkkaus KVTESin mukaan.

Työ alkaa 1.2.2021 tai sopimuksen mukaan.


Tutustu työnantajaan

Sivistysjohtaja Arja Siikström 044 4598250; arja.siikstrom@saarijarvi.fi.

Saarijärven kaupunki, SIVISTYS- JA KULTTUURITOIMI
Osoite: Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi

Lisätietoja Saarijärvestä www. saarijarvi.fi