Koulupsykologi - Viitasaaren kaupunki

Viitasaaren perhe- ja mielenterveyspalveluissa on haettavana

Pihtiputaan koulupsykologin vakinainen virka (uusintahaku)

Tule mukaan hyvään työyhteisöön Pihtiputaalle! Pihtiputaan koulupsykologin tehtävänä on yhteistyössä muiden paikallisten avohoidon toimijoiden kanssa huolehtia kunnan lasten ja nuorten terveen kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämisestä.

Nämä palvelut ovat osa Viitasaaren ja Pihtiputaan alueella toimivaa moniammatillista tiimiä, joka vastaa laaja-alaisesti alueensa lasten, nuorten ja aikuisten ennaltaehkäisevästä mielenterveystyöstä sekä psyykkisten ongelmien hoidosta ja kuntoutuksesta. Tiimissä on kuusi psykologin vakanssia.

Koulupsykologina vastuualueeseesi kuuluu yhdessä koulukuraattorin ja tsempparin (psykiatrinen sairaanhoitaja) kanssa Pihtiputaan peruskoululaiset ja lukiolaiset, joita on yhteensä noin 575 ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (Viitasaari) kolme opetuslinjaa, joissa opiskelijoita on yhteensä noin 115. Myös nuorisopsykiatri on osa työtiimiäsi.

Teet työtäsi pääasiassa Putaanvirran koululla, jossa on oma psykologin työhuone. Testivälineistö on ajanmukainen ja sitä täydennetään tarpeiden mukaan. Työ on monipuolista ja sopivan haasteellista sekä itsenäistä päätöksentekoa edellyttävää.

Arvostamme kykyä toimia monialaisessa yhteistyössä eri tahojen kanssa ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä sujuvan verkostotyön hallintaa.

Kelpoisuusehtona on laillistetun psykologin pätevyys. Myös loppuvaiheen opiskelijat huomioidaan. Virkaa myös aiemmin hakeneet huomioidaan.

Tarjoamme hyvän työyhteisön, kollegiaalisen tuen ja kilpailukykyisen palkan, joka on paikallisesti neuvoteltu. Työssä on myös etätyömahdollisuus. Muut työehdot KVTES:n mukaan.

Työyhteisömme psykologit tapaavat säännöllisesti ja tekevät muutenkin yhteistyötä monipuolisesti. Saat tarvittaessa sisäistä mentorointia kollegiaalisen tuen lisäksi. Saat säännöllistä yksilötyönohjausta ja voit vaikuttaa työnohjaajan valintaan. Täydennyskoulutuksen tarpeista ja halukkuudesta täydennyskoulutukseen keskustellaan säännöllisesti ja avoimin mielin.

Työpaikka on savuton. Työssä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Työ alkaa 3.5.2021 tai sopimuksen mukaan.

Hakemus pyydetään toimittamaan ensisijaisesti KuntaRekryn kautta viimeistään 16.4.2021 klo 15
mennessä.

Virkaan valitun on ennen virkasuhteen alkamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/202) perusteella rikosrekisterilain (770/1993) 6§2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote sekä toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Huumeseulatutkimus kuuluu työhöntulotarkastukseen. Työnantaja edellyttää tehtävässä tartuntalain 48§ rokotussuojaa.

Lisätietoja antaa vs. perhe- ja mielenterveyspalvelujohtaja Tuula Mäntylä
p. 044-459 7253, tuula.mantyla@viitasaari.fi

Lisätietoja

http://www.pihtipudas.fi

Tutustu työnantajaan

vs. perhe- ja mielenterveyspalvelujohtaja Tuula Mäntylä
p. 044-459 7253, tuula.mantyla@viitasaari.fi

Viitasaaren kaupunki, perusturva, perhe- ja mielenterveyspalvelut
Osoite: Koulutie 4, 44800 Pihtipudas

Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta ovat yhdistäneet palvelutuotantonsa 1.1.2005 lukien. Yhteistyösopimuksen mukaan Viitasaaren kaupunki vastaa perusturvan palveluista molempien kuntien alueella, teknisen toimen palveluista kaupungin osalta sekä ympäristötoimen palveluista koko Pohjoisen Keski-Suomen alueella. PIhtiputaan kunta vastaa sivistystoimen palveluista, hallinnon tukipalveluista molempien kuntien alueella, maataloushallinnosta koko Pohjoisen Keski-Suomen alueella ja teknisen toimen palveluista kunnan osalta.

Sinulle suositellut työpaikat