Koulupsykologi jatkettu haku - Kirkkonummen kunta

Koulupsykologi jatkettu haku - Kirkkonummen kunta

Koulupsykologin tehtävänä on oppimisessan tai kehityksessään tukea tarvitsevien oppilaiden auttaminen yhteistyössä opettajien ja vanhempien kanssa. Koulupsykologi myös arvioi erityisopetuksen ja muiden tukimuotojen tarvetta. Koulupsykologisen työn keskeisimmät työmuodot ovat psykologiset tutkimukset, selvitykset ja arvioit ja psykologinen yhteistyö ja konsultaatiotyö tapaus-, tilanne ja asiakohtaisesti.

Koulupsykologin työtehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää yhteistyökykyä ja kiinnostusta moniammatilliseen oppilashuoltotyöhön ja valmiutta itsenäiseen työskentelyyn. Koulupsykologin kelpoisuusvatimuksena on psykologian maisterin tutkinto ja se, että hakija on laillistettu psykologi. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain aikainen kokemus koulupsykologin työstä katsotaan eduksi. Perehtyneisyys lasten ja nuorten neuropsykologiaan tai psykiatriaan katsotaan ansioksi. Myös muu kokemus ja osaaminen lasten ja nuorten kanssa työskentelystä ja koulumaailman tuntemus katsotaan eduksi.

Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto tai Kirkkonummen kunnan työterveyshuollon antama lausunto terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Hakemukset tulee toimittaa 27.1.2019 klo 12.00 mennessä sähköisesti os. www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Johanna Lindeman 040-579 1201 johanna.lindeman@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kunta, SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUJEN TOIMIALA, Suomenkieliset opetuspalvelut, Opiskelijahuolto
Osoite: ., 2400,

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan