Skip to main content
test
Koulupsykologi: lapsiperhepalvelut, Lieksa (id7384) - Siun sote

TERVETULOA POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTIALUEEN - SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Haemme 31.5.2023 mennessä koulupsykologia Lieksaan

Siun soten pohjoisella alueella, lapsiperhepalvelujen palvelutehtävässä, on haettavana koulupsykologin virka. Virkaan haetaan psykologia, joka työskentelee Lieksan alueella koulupsykologin tehtävissä.

Koulupsykologin työtehtävät pitävät sisällään oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaiset yhteisölliset ja yksilölliset tehtävät sekä tuen arvion tekemisen lain määrittelemissä aikarajoissa. Kriisityöhön osallistutaan tarvittaessa koulujen kriisisuunnitelmien mukaisesti.

Koulupsykologin työskentelyn tarkempi sisältö suunnitellaan yhdessä muun työryhmän ja esimiehen kanssa huomioiden virkaan valittavan psykologin omat toiveet, mahdolliset lisäkoulutukset ja lapsiperhepalvelujen palvelutehtävän tarpeet huomioiden.

Koulupsykologi toimii myös erilaisissa asiantuntijatehtävissä, kuten muiden lapsiperhepalvelujen ja varhaiskasvatuksen tukena sekä koulujen henkilöstön konsultaatioapuna. Verkostotyöskentely muiden lasten ja nuorten tukitahojen kanssa on olennainen osa virkatehtävää.

Lapsiperhepalvelujen palvelutehtävässä koulupsykologilla on tukenaan moniammatillinen perhekeskustiimi, johon kuuluu lisäksesi kaksi psykologia, perheterapeutti, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, koulukuraattoreita, ohjaajia sekä palvelusihteeri. Työryhmää täydentävät tärkeinä yhteistyötahoina nuorisopsykiatrian psykiatrinen sairaanhoitaja, lasten toimintaterapeutti sekä ostopalveluna toteutuvat erikoislääkärin vastaanotot. Työntekijällä on mahdollisuus työnohjaukseen, täydennyskoulutukseen sekä osittaiseen etätyöhön.

Työyhteisössä pidetään tärkeänä asiakkaan arvostamista, yhteistyön sujuvuutta, toisten huomioimista, joustavuutta, itsenäistä työskentelyotetta, työn organisointikykyä ja hyviä dokumentointitaitoja.

Kelpoisuusehtona tehtävään on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia psykologin tehtävissä. Lisäksi arvostamme kasvatus- ja perheneuvolatyön erikoistumiskoulutusta, muuta kasvatus- ja perheneuvolatyöhön valmiuksia antavaa lisäkoulutusta tai työkokemusta lasten ja perheiden psyykkisten ja vuorovaikutukseen liittyvien ongelmien parissa. Hakijalta toivotaan perehtyneisyyttä lasten psykologisiin tutkimusmenetelmiin.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virka täytetään sopimuksen mukaan.

Ehdollisesti valitun on esitettävä ennen työtehtävän vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan valintapäätöksessä todetun määräajan puitteissa sekä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (504/2002).

Tehtäväkohtainen palkka on 3747,70 euroa / kk, työaika 37,75 h / vko.

Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksamme Siun soten ulkopuoliselle hakijalle rekrytointilisää 500 €/kk määräaikaisena 24 kk palvelusuhteen alkamisesta.

Hakija voi esittää toiveensa työpisteen sijoittumisesta Siun soten toiminta-alueella. Sovitun työpisteen

Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti.

Kysy lisätietoja johtava sosiaalityöntekijä Anne Kärnä, anne.karna@siunsote.fi p. 013 330 5482 ja palvelupäällikkö Sonja Hartikainen, sonja.hartikainen@siunsote.fi, p. 013 330 5109

HUOM! Siun sotelaisille on tarjolla runsaasti erilaisia työsuhde-etuja, kuten

  • ePassi
  • lainattavia ja vuokrattavia vapaa-ajan välineitä sekä tiloja
  • työnantajan tuki yhteisölliseen toimintaan
  • lisäksi useat yritykset tarjoavat henkilöstölle erilaisia etuja.
Jätä hakemus sähköisesti.

Joensuussa 27.4.2023

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on aloittanut toimintansa 1.1.2023. Siun sotessa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelut on integroitu jo vuodesta 2017 lähtien. Yhdessä tehden varmistamme vaikuttavimmat palvelut.

Tutustu työnantajaan
  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-7384
  • 23.3.2023 - 31.5.2023 23:59
  • Pohjois-KarjalaLieksaKunta

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat