Skip to main content
test
Koulupsykologi: oppilashuolto, Joensuu (id7532) - Siun sote

TERVETULOA POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTIALUEEN - SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Haemme 31.5.2023 mennessä koulupsykologeja

Aloitus mahdollisimman pian, mutta viimeistään 1.8.2023 mennessä Siunsoten keskiselle alueelle Joensuuhun vakituisiin tehtäviin. Tehtävä on osa lisärahoitusta 1.8.2023 alkavien koulupsykologin työn kiintiöiden täyttämiseksi.

Tehtävissä on oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287 / 2013) mukaiset yhteisölliset ja yksilölliset tehtävät, mutta tehtävänkuvaa voi painottaa uudella tavalla alueen tarpeiden ja hakijan toiveiden mukaisesti. Tällä hetkellä koemme, että suurimmat tarpeet ovat Karsikon alakoulun ja Pielisjoen yläkoulun sekä ammattioppilaitos Riverian Peltolan kampuksen osalta, mutta hakijoiden toiveet pyritään huomioimaan. Kriisityötä tehdään koulujen kriisisuunnitelmien ohjatessa toimintaa. Työ oppilashuoltopalveluissa on hyvin itsenäistä, mutta yksin työtä ei tarvitse tehdä. Tämän mahdollistaa lukuisat verkostot sekä hyvinvointialueella lapsiperhepalveluissa että perhekeskuksen toimijoiden osalta. Läheisin työympäristö löytyy kouluilta ja oppilaitoksista ja isosta oppilashuoltopalvelujen tiimistä, jossa on n. 40 oppilashuollon toimijaa. Lisäksi kouluilta ja oppilaitoksista löytyvät kouluterveydenhuollon palvelut, jotka toimivat osaltaan linkkinä koko perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Koulupsykologin kognitiivisia tutkimuksia ei ole jonossa, tämän mahdollistaa toimivat ostopsykologipalvelut.

Työsi tueksi tarjotaan säännölliset tiimitapaamiset, hyvä perehdytys tehtävään sekä kokeneempien kollegojen tuki sekä konsultoivan psykologin että keskitetyn tutkimusjonon palvelut alueelle. Lisäksi työssä on mahdollisuus pienryhmässä neuropsykologin konsultaatioon ja erilliseen ryhmätyönohjaukseen.

Karsikon koulu sai uudet tilat tänä lukuvuonna ja Pielisjoen koulun tiloissa tapahtuu muutosta parasta aikaa. Riverialla Peltolassa erityisesti kollegiaalinen tuki on mahtavaa, kun työtilat ovat yhtenäisessä siivessä.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia psykologin tehtävissä. Aikaisempi kokemus koulupsykologin työstä katsotaan eduksi, mutta se ei ole välttämätön. Enemmänkin odotetaan innostusta ja halua tehdä työtä lasten ja nuorten kanssa ihan aitio paikalla. Riveriassa opiskelijoiden ikä on 16 vuodesta ylöspäin.

Tehtäväkohtainen palkka on 3747,70 euroa / kk, työaika 37,75 h / vko

Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti. Tehtävään valitun on ennen tehtävään vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi 504/2002). Työssä on 6 kk koeaika. Siun sotessa on käytössä koulupsykologien sitouttamislisä, joka on vähintään 1000 eur / 6 kk.

HUOM! Siun sotelaisille on tarjolla runsaasti erilaisia työsuhde-etuja, kuten:

  • ePassi
  • lainattavia ja vuokrattavia välineitä ja vapaa-ajan tiloja
  • työnantajan tuki yhteisölliseen toimintaan
  • lisäksi useat yritykset tarjoavat henkilöstölle erilaisia etuja.
Lisätietoja antaa vastaava psykologi Tiina Ihalainen, puh. 013 330 5950 ja palvelupäällikkö Sonja Hartikainen p. 013 330 5109.

Tehtävään haetaan sähköisesti.

Joensuussa 27.4.2023

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on aloittanut toimintansa 1.1.2023. Siun sotessa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelut on integroitu jo vuodesta 2017 lähtien. Yhdessä tehden varmistamme vaikuttavimmat palvelut.

Tutustu työnantajaan
  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-7532
  • 27.4.2023 - 31.5.2023 23:59
  • Pohjois-KarjalaJoensuuKunta

Yhteystietomme

vastaava psykologi Tiina Ihalainen, puh. 013 330 5950 ja palvelupäällikkö Sonja Hartikainen p. 013 330 5109.

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat