Koulupsykologi - Porin kaupunki

Etsimme koulupsykologin sijaista ajalle sopimuksen mukaan-31.7.2022.
Koulupsykologi toimii kouluillaan oppilaiden kasvun ja oppimisen asiantuntijana. Koulupsykologin tehtäviin kuuluvat mm. oppimisvaikeuksiin liittyvät psykologiset tutkimukset, tukitoimien suunnittelu sekä asiantuntijatehtävät vastuukoulujen oppilashuolto- ja hyvinvointityössä sekä yhteistyöverkostoissa.

Koulupsykologin tehtävä sijoittuu Sivistystoimialan opetusyksikköön ja siellä Kasvun ja oppimisen tuen perusyksikköön. Perusyksikössä on tällä hetkellä 7 koulupsykologia ja 5 opiskelijapsykologia. Lisäksi yksikköön kuuluu 17 kuraattoria, jotka työskentelevät kouluissa ja 2. asteella. Perusyksiköllä on kasvun ja oppimisen tuen koordinaattori ja oma esimies.

Koulupsykologi järjestää työnsä hyvin itsenäisesti, mutta tekee paljon tiimityötä opetus- ja oppilashuollon henkilöstön, yhteistyötahojen sekä oman yksikön psykologien ja kuraattorien kanssa. Perusyksikkö on järjestetty tiimeihin, jotka jakavat työn vastuuta, kehittävät toimintaa ja antavat kollegiaalista tukea työssä tehtävien ratkaisujen tueksi. Psykologeille on järjestetty säännöllinen ryhmätyöohjaus. Koulupsykologin työssä voi halutessaan tehdä myös etätyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys sekä soveltuvuus työhön.
Haussa huomioidaan myös loppuvaiheen psykologiharjoittelijat.

Sijaisuus alkaa elokuussa 2020 tai sopimuksen mukaan ja kestää 31.7.2022 saakka. Säännöllinen työaika on 37tuntia 45 minuuttia viikossa.

Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. Kokemus lasten ja nuorten kanssa työskentelystä katsotaan eduksi.
Vaaditut todistukset: Kelpoisuuden osoittavat todistukset

Täytä sähköinen hakemus, josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupunki, HR-yksikkö (Valtakatu 15), 28100 Pori.
Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainittuun osoitteeseen. Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

Valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Lisätietoja

https://www.pori.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/oppimisen-ja-koulunkaynnin-tuki/opiskeluhuolto/koulupsykologi

Tutustu työnantajaan

Koulupsykologi Tiina Mykrä p. 044 701 5984. tiina.mykra@pori.fi
Kasvun ja oppimisen yksikön esimies Tero Grönmark p. 044 701 5226, tero.gronmark@pori.fi

Porin kaupunki, Sivistystoimiala, Opetusyksikkö, Perusopetus, Kasvun ja oppimisen tuen perusyksikkö
Osoite: 28100 Pori

Porin kaupunki on työnantaja, jonka vahvuus on monipuolinen osaaminen. Se tarjoaa työtehtäviä, jotka haastavat ihmiset tekemään parhaansa ja kehittymään. Nyt tarvitsemme sinua.