Koulupsykologi - Vaasan kaupunki

Vaasan kaupungin suomen- ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa julistetaan haettavaksi kaksi osa-aikaista (50 %) koulupsykologin virkaa 3.8.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Huom! Aikaisemmassa haussa 26.3.-9.4.2020 hakeneiden hakemukset huomioidaan.

Voit hakea osa-aikaista tehtävää (50 %) joko suomen- tai ruotsinkielisessä perusopetuksessa. Mikäli hallitset molemmat kielet, voit myös hakea molempia virkoja kokopäivätoimena (100 %).

Ruotsin- ja suomenkielisessä perusopetuksessa työskentelee useita koulupsykologeja. Koulupsykologitiimin jäsenenä pääset osallistumaan oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävään työhön.

Koulupsykologina työskentelet 1-9-luokkalaisten kanssa sekä toimit esikouluissa lähinnä konsultatiivisena tukena. Koulupsykologeilla on myös omat työtilat vastaanottoa, tutkimuksia ja yksilökeskusteluja varten. Koulupsykologit toimivat perusopetuksen hallinnon alla.

Koulupsykologin tehtäviin kuuluu sekä yksilöllinen että yhteisöllinen oppilashuolto. Yksilötyöhön lukeutuvat muun muassa oppimisvaikeuksien ja koulunkäyntiin liittyvien vaikeuksien arviointi sekä tukitoimien suunnittelu, lyhytterapian tukikeskustelut, vanhemmuuden tukeminen ja opettajien konsultointi.

Koulupsykologi osallistuu myös koulujen yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön. Koulupsykologin työn tavoitteena on tukea lasten ja nuorten henkistä hyvinvointia ja koulunkäyntiä yhteistyössä koulun toimijoiden, yhteistyökumppaneiden ja huoltajien kanssa. Koulupsykologit tekevät läheistä yhteistyötä myös koulukuraattoreiden kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys.

Kielitaitovaatimukset: mikäli haet molempia virkoja, kielitaitovaatimuksena on molempien kielten hyvä hallinta (kielitodistus).

Edellytämme:
- kykyä työskennellä moniammatillisissa tiimeissä
- joustavuutta ja ratkaisukeskeistä työtapaa
- itsenäistä työotetta ja päätöksentekokykyä
- psykologian tutkimusvälineiden ja -tulosten hyvää hallintaa
- hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä ongelmanratkaisukykyä
- mahdollisuutta käyttää omaa autoa työtehtävissä

Arvostamme:
- kokemusta lapsi- ja nuorisotyöstä sekä perusopetuksen tuntemusta
- ammattitaidon soveltamistaitoa ja konsultatiivista otetta yhteistyöverkostoissa
- työtä ohjaavan lainsäädännön tuntemusta
- positiivista asennetta

Tarjoamme kilpailukykyisen palkan.

Tehtäväkohtainen palkka on 3838 €.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Tehtävään valitun on ennen työn alkamista esitettävä lääkärinlausunto terveydentilastaan (T-todistus) ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Haastatteluun kutsutut ottavat mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja

http://www.vaasa.fi

Tutustu työnantajaan

Skoldirektör Marianne West puh. 0407773 225
marienne.west(at)vaasa.fi
Aluerehtori Jyrki Jokinen puh. 0407568 618
jyrki.jokinen(at)edu.vaasa.fi

suomenkielinen ja ruotsinkielinen perusopetus
Osoite: Vaasa, 65100 Vaasa

Sivistystoimen ammattilaisemme kulkevat vaasalaisten lasten ja nuorten rinnalla päiväkodin portilta koulutien viimeiseen kevätjuhlaan saakka. Osaajiemme ansiosta Vaasassa on tarjolla laaja kattaus laadukkaita kulttuuri- ja kirjastopalveluita, liikunnan riemua ja oivalluksia opistoilla – niin nuorille kuin aikuisille.