Koulupsykologin sijaisuus - Liedon kunta

Koulupsykologin sijaisuus - Liedon kunta

Liedon kunta on Turun läheisyydessä oleva kasvukunta. Liedossa koulupsykologit ovat sivistystoimen alaisuudessa. Tällä hetkellä Liedon koulutoimessa on kolme koulupsykologia.

Liedon kunnan sivistystoimessa on haettavana

KOULUPSYKOLOGIN sijaisuus ajalle 12.8.2019 - 15.6.2020

Koulupsykologin tehtävänä on oppimisvaikeuksien ja oppilaiden psyykkisten ongelmien ennaltaehkäisy, selvittäminen ja tukitoimien suunnittelu sekä toteutus yhteistyössä opettajien, vanhempien ja muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Koulupsykologin työssä painottuvat opettajien konsultaatio, psykologiset tutkimukset, lapsen tai nuoren tukikäynnit, tukimuotojen suunnittelu, vanhempien ja oppilaiden ohjaus sekä muu moniammatillinen tiimi- ja verkostotyö. Koulupsykologin tehtäväkenttään kuuluu sekä ala- että yläkoulun oppilaita.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu psykologin pätevyys. Kokemus koulupuolelta lasketaan eduksi. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan KVTES:n mukaisesti. Noudatamme valinnassa neljän (4) kuukauden koeaikaa. Tehtävä edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Valitun on, ennen valinnan vahvistamista, toimitettava 30 vuorokauden kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä rikosrekisteriote (laki 504/2002).

Haastatteluun kutsuttujen tulee esittää kelpoisuuden osoittavat todistuksensa haastattelutilaisuudessa. Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Liedossa 8.5.2019

Toimialajohtaja, sivistyspalvelut

Lisätietoja

http://www.lieto.fi

Toimialajohtaja, sivistyspalvelut Laila Mäkelä, puh. 050 414 6227
Koulupsykologi Ella Levón, puh. 040 185 8821

Liedon kunta, Sivistyspalvelut, Yleissivistävä opetus
Osoite: Kirkkotie 13, 21420 Lieto

Lieto on n. 20 000 asukkaan kasvava, yritteliäs, viihtyisä ja luonnonläheinen kunta Varsinais-Suomessa. Liedon kunta on työnantaja, joka tuottaa kuntalaisille ammatillisesti korkeatasoisia ja ihmisläheisiä palveluita. Meillä työskentelee n. 1300 eri alojen ammattilaista. Tavoitteena on, että meillä kaikilla on hyvät edellytykset tehdä työtä ja viihtyä työssämme. Kaikilla Liedon kunnan työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä työssään ja käyttää osaamistaan tehtävissään.

Tutustu työnantajaan