Virtain kaupungin sivistystoimi hakee koulupsykologin sijaista ajalle 29.9.2021-11.8.2022. Tarjoamme työpaikan sivistystoimen alaisuudessa ajanmukaisissa tiloissa uudessa yhtenäiskoulussa. Koulupsykologin tehtäväalueeseen kuuluu yhtenäiskoulu ja toisen asteen oppilaitokset, lukio ja Tredu, sekä kaupungin neljä kyläkoulua. Oppilasmäärä on kokonaisuudessaan noin 750. Oppilashuollon tiimiin kaupungissa kuuluu koulukuraattori, psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluterveydenhoitajat, koululääkäri, koulunuorisotyöntekijä ja koulujen oppilashuoltotiimit. Teemme tiivistä yhteistyötä perheneuvolan ja sosiaalitoimen kanssa. Koulupsykologin työhön kuuluu oppilaan oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psyykkisen tilanteen arviointia sekä tukitoimien suunnittelua yhdessä oppilaan, vanhempien, opettajan, muun oppilashuoltoryhmän ja mahdollisesti muiden yhteistyötahojen kanssa.

Lisätietoja

https://www.virrat.fi/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala p. 044 715 1430

Lisätietoja

sivistytoimi

Virrat on 6600 asukkaan maaseutumainen kaupunki hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylä-Pirkanmaalla. Kaupunkimme palveluksessa on n. 360 eri alojen ammattilaista, jotka tekevät työtään laadukkaiden ja hyvien palvelujen tarjoamiseksi asukkaillemme. Meillä eletään turvallista ja onnellista arkea hienojen luonnonmaisemien keskellä.


Osoite: Rantatie 4, 34800 Virrat

Sinulle suositellut työpaikat