Koulupsykologin sijaisuus, osa-aikatyö - Oulun kaupunki

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluissa oppilas- ja opiskelijahuollossa on haettavana KOULUPSYKOLOGIN osa-aikainen viransijaisuus ajalle 1.11.2020 -31.5.2021. Viransijaisuus on 50% työajalla, 19,12 h/vko. Tehtävä sijoittuu esi- ja perusopetuksen opiskeluhuoltoon.

Koulupsykologin työ on luonteeltaan hyvinvointia ja oppimista edistävää ja ongelmia ennalta ehkäisevää, jossa monialaisen ja konsultatiivisen työotteen soveltaminen ja kehittäminen koko koulu- ja oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi on keskeistä. Yhteisöllisen hyvinvointityön lisäksi tehtäviin sisältyy yksittäisten oppilaiden ja opiskelijoiden tilanteiden selvittämistä ja arviointia sekä psykologisten lyhytinterventioiden toteuttamista ja opiskelun kannalta olennaisten tukitoimien suunnittelua. Yksittäisten opiskelijoiden kanssa tehtävä työ tapahtuu yhteistyössä opiskelijan lähipiirin, koulu- ja oppilaitoshenkilöstön sekä muun verkoston kanssa. Koulupsykologi toteuttaa tarpeen mukaan myös ryhmämuotoisia interventioita.

Työntekijänä lähityöyhteisösi on pieni tiimi, joka perehdyttää sinut huolella tehtävään. Lisäksi oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelut kokonaisuutena tarjoavat laajan kollegiaalisen asiantuntijaverkoston ympärillesi. Työntekijänä saat käyttöösi hyvät työvälineet ja toimivat työterveyshuollon palvelut. Työtä pääset tekemään itsenäisesti ja sinulla on mahdollisuus käyttää laajasti osaamistasi ja luovuuttasi työtehtävien tarkemmassa suunnittelussa ja toteuttamisessa. Koulupsykologin palkkaus on kilpailukykyinen. Työtehtävien joustava hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys. Tehtäviin valittavilta edellytetään hyvää ymmärrystä ja kykyä hahmottaa ryhmä- ja yhteisötason kysymyksiä. Edellytämme hakijoilta kiinnostusta kehittää aktiivisesti koko oppilaitosyhteisön rakenteita siten, että ne tukevat oppimista ja hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla. Etsimme henkilöä, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot, selkeä viestintätyyli sekä kykyä toimia tavoitteellisesti ja rakentavasti vaativissa vuorovaikutus- ja neuvottelutilanteissa. Eduksi katsotaan aikaisempi soveltuva työkokemus.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote valinnan suorittaneelle viranhaltijalle. Tehtävässä käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/9277/2020. Hakemukset on toimitettava 21.10.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.ouka.fi

Tutustu työnantajaan

Oppilashuollon palveluvastaavat Tiia Maikkula-Moilanen, p. 044 703 9673, Kaisa Kangas, p. 044 703 9659 ja Annika Karvinen, p. 040 610 6344 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Kehittämispalvelut, Oppilas- ja opiskelijahuolto
Osoite: Torikatu 10, 90100 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.