Koulupsykologin viransijaisuus - Oulun kaupunki

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluissa oppilas- ja opiskelijahuollossa on haettavana KOULUPSYKOLOGIN viransijaisuus. Tehtävän työaika on 50%:a täydestä työajasta. Tehtävä sijoittuu esi- ja perusopetuksen opiskeluhuoltoon.

Työ alkaa 1.2. tai sopimuksen mukaan ja kestää 31.8.2021 saakka.

Koulupsykologin työ on monipuolista ja itsenäistä, ja sinulla on mahdollisuus käyttää laajasti osaamistasi ja luovuuttasi työtehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Työ on hyvinvointia ja oppimista edistävää ja ongelmia ennalta ehkäisevää. Tehtävässä on keskeistä monialaisen ja konsultatiivisen työotteen soveltaminen ja kehittäminen koko koulu- ja oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteisöllisen hyvinvointityön lisäksi tehtäviin sisältyy yksittäisten oppilaiden ja opiskelijoiden tilanteiden selvittämistä ja arviointia sekä psykologisten lyhytinterventioiden toteuttamista ja opiskelun kannalta olennaisten tukitoimien suunnittelua ja toteuttamista. Opiskelijoiden kanssa tehtävä työ tapahtuu yhteistyössä opiskelijan lähipiirin, koulu- ja oppilaitoshenkilöstön sekä muun verkoston kanssa.

Etsimme henkilöä, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot sekä kykyä toimia tavoitteellisesti ja rakentavasti vaativissa vuorovaikutus- ja neuvottelutilanteissa. Tehtäviin valittavilta edellytetään hyvää ymmärrystä ja kykyä hahmottaa ryhmä- ja yhteisötason kysymyksiä. Edellytämme hakijoilta kiinnostusta kehittää aktiivisesti koko oppilaitosyhteisön rakenteita siten, että ne tukevat oppimista ja hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi toivotaan yhteisöllisten työmenetelmien, koulumaailman yhteistyöverkostojen sekä palvelujärjestelmän tuntemusta.

Työnantajana Oulun kaupungin oppilas- ja opiskelijahuolto tarjoaa vahvan tuen omalta tiimiltä, pitkäkestoisen sekä strukturoidun perehdytyksen, työnohjauksen, ammattiryhmäkonsultaation sekä mahdollisuuden kouluttautua ja kehittää omaa ammattitaitoa sekä opiskeluhuollon kenttää.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys. Eduksi katsotaan aikaisempi soveltuva työkokemus ja opiskeluhuoltotyön tuntemus. Oman auton käyttömahdollisuus helpottaa työtehtävien hoitamista.

Viransijaisuuteen valitun on ennen viransijaisuuden vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote valinnan suorittaneelle viranhaltijalle. Viransijaisuudessa käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/8/2021. Hakemukset on toimitettava 25.1.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.ouka.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoa tehtävästä antavat opiskeluhuollon palveluvastaavat Tiia Maikkula-Moilanen, p. 044 703 9673, Annika Karvinen, p. 040 610 6344, Kaisa Kangas, p. 044 703 9659 ja Mirja Korkala, p. 040 663 3153. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Kehittämispalvelut, Oppilas- ja opiskelijahuolto
Osoite: Torikatu 10, 90100 Oulu

Valovoimainen Oulu –rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.