Koulusihteeri - Lahden kaupunki

Koulusihteeri - Lahden kaupunki

Tule KOULUSIHTEERIKSI Lahden kaupungin perusopetuksen itäiselle alueelle 5.8.2019 alkaen! Tehtävä sijoittuu Harjun, Erstan ja Lahden ruotsinkieliseen kouluun.

Koulusihteerin tehtäviin kuuluu mm. ylläpitää oppilas- ja opettajarekisteriä, huolehtia laskujen käsittelystä, tilastoinneista, arkistonhoidosta sekä todistuksista.

Haemme aktiivista ja asiakaspalveluhenkistä ammattilaista, jolla on hyvä koulumaailman tuntemus. Toivoisimme sinulla olevan kokemusta sihteerinä toimimisesta sekä talous- ja henkilöstöhallinnon tuntemusta. Arvostamme tietoteknisiä valmiuksia, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä oman työn organisointiin.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulu-, opisto- tai koulutasoinen tutkinto tai ammattitutkinto.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 29.7.2019 klo 9.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 25 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1100.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/palvelut/perusopetus
http://www.lahti.fi/palvelut/tyo-ja-yrittaminen/lahti-tyonantajana

Aluepäällikkö Mauno Väänänen, mauno.vaananen@lahti.fi

Lahden kaupunki, Sivistyksen palvelualue, Perusopetus
Osoite: Saimaankatu 11, 15140 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?
Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.
Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.
Tervetuloa Lahden kaupungille 3400 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!

Tutustu työnantajaan