Koulusihteeri - Espoon kaupunki

Koulusihteeri - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Koulusihteeri toimii kahden koulun koulusihteerinä; Kilossa sijaitsevassa Kilonpuiston yhtenäiskoulussa ja Kivenlahdessa sijaitsevassa Mainingin yhtenäiskoulussa. Koulusihteeri hoitaa monipuolisia ja vaativia kanslia- ja sihteeritehtäviä sekä henkilöstö-, oppilas- ja taloushallintotehtäviä. Molemmissa kouluissa työskentelee kaksi koulusihteeriä.Tarjoamme sinulle monipuolisen työnkuvan sekä mielenkiintoisen tehtäväkokonaisuuden kehittyvässä organisaatiossa. Lisäksi tarjoamme Espoon edut kuten työmatkalippuedun, maksuttoman uinnin sekä sportti- ja kulttuuriedun. Espoo tukee myös mm. omalla ajalla tapahtuvaa kouluttautumista.Kilonpuiston koulun osoite: Kilonpuisto 5, 02610 Espoo.Mainingin koulun osoite: Maininkitie 23, 02320 Espoo.www.espoo.fi/kilonpuistonkoulu www.espoo.fi/maininginkouluTyö alkaa 1.8.2019 tai sopimuksen mukaan.
Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva ammattikorkeakoulu-, opisto- tai koulutasoinen tutkinto tai ammattitutkinto.
Arvostamme :- oppilas-, talous- ja henkilöstöhallinnon tuntemusta- tieto- ja viestintäteknistä osaamista- kokemusta sihteerinä toimimisesta- uusien työvälineiden ja prosessien omaksumiskykyä- hyviä vuorovaikutustaitoja- kykyä itsenäiseen työskentelyyn- joustavuutta ja aktiivista työotetta- kehittämismyönteisyyttä

Mainingin koulun rehtori Eero Kling 050 564 1797 Hallinnon erityisasiantuntija Taina Ruotinen 09 816 52064

Mainingin koulu
Osoite: Maininkitie 23, 02320 Espoo

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota.Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan